De gemeente Schaarbeek gaat in beroep bij de Raad van State tegen de beschermingsprocedure van School 14 in de Capronnierstraat. 

 

 

De beschermingsprocedure is een lelijke streep door de rekening van de meerderheid die heel andere plannen heeft met het perceel van het landelijk schooltje, dat dringend aan renovatie toe is.

 

 

Het Brussels Hoofdstedelijk gewest heeft op 31 januari 2008 op basis van een advies van de Koninklijke Commissie van Monumenten en Landschappen een procedure ingesteld om School 14 in Schaarbeek in zijn geheel te beschermen.

 

De school heeft een historische, artistieke, sociale en technische waarde omwille van halfruraal karakter in paviljoentjesstijl.

De gemeente argumenteert echter:

1) dat een bescherming geen schoolactiviteit meer toestaat omwille van de onverenigbaarheid die een klassering van het gebouw met zich meebrengt 

2) met een gebrek aan financiële middelen bij de gemeente voor een grondige renovatie van de school.

 

Door de bescherming zou de dringende renovatie van de school echter grotendeels met Gewestmiddelen

gefinancierd kunnen worden.  In realiteit is de bescherming vooral een lelijke streep door de rekening van de meerderheid die heel andere plannen heeft met het perceel in de Capronnierstraat: een nieuw prestigieus privaat-publiek samenwerkingsproject (PPS). In ruil voor het perceel van het schattige schooltje nummer 14 wil de gemeente Schaarbeek tegen 2012 (verkiezingsjaar !) kunnen uitpakken met twee scholen, een sporthal en woningen op twee percelen langs de Navezstraat opgetrokken met privégeld.

De terreinen tussen de Navezstraat en de Van Ooststraat zijn 20.000 vierkante meter groot. De gemeente rekent op privé-partners om het bouwproject te realiseren, via een publiek-private samenwerking: de gemeente geeft de grond aan een private bouwpromotor die op zijn beurt het merendeel van de investeringen doet. Op het perceel van School 14 zal de privé-partner een immobiliën-project mogen realiseren.  Een win-win-situatie argumenteert het College. De privé-partner maakt winst via de huisvesting of kantoren en de publieke partner krijgt in ruil de scholen, het sportcomplex en trekt via de huisvesting bete gesitueerde en dus belastingbetalende inwoners aan. De gemeente heeft trouwens reeds de opdracht gegeven om een studiebureau te zoeken dat dit dossier voor hen wil uitwerken.

De beschermingsprocedure komt dus erg ongelegen. Vandaar dat het College vraagt of ze nu in beroep kan gaan bij de Raad van State om het beschermingsbesluit van het Gewest te laten vernietigen. Onze fractie is voorzichtig en sluit privaat-publieke samenwerkingen (PPS) niet uit, maar het kan niet dat daarvoor waardevol patrimonium moet wijken.