De wijkcomités krijgen heel wat materiele ondersteuning van de gemeente voor de organisatie van hun wijkfeest. Met het oog op het beperken van het afval dat met een wijkfeest gepaard gaat, maken heel wat wijkcomités momenteel gebruik van de herbruikbare bekers van het BIM.

In contacten met wijkcomités kwam meermaals de vraag of de gemeente in het kader van haar duurzaamheidsbeleid en de reductie van de afvalberg dergelijke bekers zou kunnen aankopen, eventueel met het gemeentelogo erop.

Op de gemeenteraad van vorige maandag vond men dit een zeer goede suggestie. De gemeente is bereid om een dergelijke aankoop te doen. De diensten van de gemeente kregen de opdracht om dit te onderzoeken, een dossier voor te bereiden en een beheers- en uitleensysteem uit te werken.

Het ziet er echter niet naar uit dat dit nog voor de zomer gerealiseerd kan worden. Vanaf volgend jaar hoeven de organisatoren van wijk- en straatfeesten niet meer naar het BIM voor recycleerbare bekers. Wordt opgevolgd.

 

Bij het BIM kunnen de bekers telefonisch gereserveerd worden. De bekers krijgt men kosteloos. Men moet enkel de verloren geraakte en gebroken bekers vergoeden. Per verloren of kapotte beker betaalt men zo'n 0,65 euro. Dat zou de kostprijs zijn per beker. Bij afhaling tekent men voor ontvangst en betaalt men een waarborg. De bekers moeten afgewassen teruggebracht worden.