Zoals elk jaar werden de onthaalouders bedankt voor hun inzet. Wij willen als bestuur onze waardering uit drukken tegenover de mensen die steeds paraat staan om onze kinderen op te vangen. We streven samen met de onthaalouders naar een kwalitatieve dienstverlening. Er wordt vanuit het bestuur een kaasschotel aangeboden tijdens een netwerkmoment. Het is de bedoeling dat de onthaalouders ervaringen uitwisselen en elkaar beter leren kennen. Tijdens dit netwerkmoment werden ook de gratis vuilniszakken uitgedeeld die worden geschonken door het bestuur.