De commissie Binnenlandse Zaken van het Brussels Parlement heeft met ruime meerderheid een voorstel van ordonnantie goedgekeurd dat de Brusselse gemeentebesturen verplicht een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen te voorzien. Commissielid Fouad Ahidar (sp.a) is blij met deze nieuwe regeling.

Er zijn ongeveer evenveel vrouwen als mannen in Brussel, en toch bedraagt het aantal vrouwen in uitvoerende gemeentelijke functies (burgemeester, schepen of OCMW-voorzitter) slechts 38%. In 2 gemeenten is zelfs slechts 1 vrouw schepen (het wettelijke minimum).

“We zien gelukkig een positieve evolutie,” aldus Fouad Ahidar. “Maar we zijn er nog niet. Vandaar dat ik blij ben dat deze nieuwe ordonnantie de bakens verder verschuift naar een verplichte evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de gemeentebesturen. Ik ben ervan overtuigd dat een gemeentebestuur dat een afspiegeling vormt van de bevolking van de gemeente beter werkt en dichter bij de burger staat.”

Ahidar benadrukt dat dit voorstel van ordonnantie een breed draagvlak heeft in het Parlement.

“Ik ben blij dat we over grenzen van meerderheid en oppositie hebben kunnen samenwerken bij dit initiatief.”

Het voorstel wordt binnenkort gestemd in de plenaire vergadering van het Brussels Parlement, voordat het van kracht kan worden. De ordonnantie zal al van toepassing zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018.