Statiegeld zorgt ervoor dat meer lege flesjes en blikjes worden ingeleverd en werkt eenvoudig voor de consument. Het verrast sp.a-Kortessem dat ons gemeentebestuur nog geen lid werd van de statiegeld alliantie! Een statiegeldsysteem voor blikjes en plastic flesjes is dé manier om een duurzaam beheer van grondstoffen te realiseren en zwerfafval te verminderen.

 (overzicht uit HBvL 8/03/2018)

François Vannitsen: “Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks verkocht worden, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de PMD-zak. Plastic flesjes en blikjes vertegenwoordigen zo’n 40 procent van het zwerfafval. Ondanks communicatiecampagnes, opruimacties en extra afvalbakken blijven onze straten, beken, wandel- en natuurgebieden vervuild. De meeste mensen storen zich mateloos aan blikjes en flesjes op straat en in de natuur. Het ziet er vies uit én het veroorzaakt dierenleed. Koeien en andere dieren worden ziek of sterven als stukjes blik en plastic in hun voedsel terecht komen.

         De totale kosten van het voorkomen, opruimen en verwerken van zwerfafval in Vlaanderen worden voor 90 procent door gemeentebesturen betaald en kosten naar schatting jaarlijks ca. 175 miljoen euro of ca. 27,5 euro per inwoner. Kosten die duurzamer kunnen geïnvesteerd worden in de organisatie van recyclage en hergebruik van grondstoffen.

Sp.a-Kortessem vraagt het gemeentebestuur Kortessem om actief mee te werken aan een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen.