Op de gemeenteraad van 25 juni 2015 keurde de N-VA / CD&V meerderheid de privatisering van de binnenschoolse kinderopvang goed. Dat is de opvang van leerlingen voor en na de schooluren en tijdens de middagpauze.

“Er zal een aanbesteding worden uitgeschreven voor een bedrag van 6,39 miljoen euro. Privé organisaties kunnen dan een offerte indienen om de kinderopvang vanaf 1 januari 2016 tot juni 2019 over te nemen.”, legt Guy Jonville (SP.A) uit.

SP.A is ontstemd over de wijze waarop de beslissing tot privatisering wordt genomen. “Dit gaat over de toekomst van 23 werknemers. Als zo’n belangrijke beslissing wordt genomen, verwacht je toch duidelijkheid over de motivatie van deze beslissing,  de besparing die ermee kan worden gerealiseerd en de lange termijn arbeidsvoorwaarden voor het betrokken personeel. Maar op de gemeenteraad kregen we daar geen enkele uitleg over. Men kon mij zelf niet zeggen hoeveel de kinderopvang de gemeente momenteel kost. Ik kan alleen maar hopen dat het minder is dan de 6,39 miljoen euro die het bestuur uittrekt om cadeau te doen aan de privésector. Dit totale gebrek aan informatie is echt ongehoord”, aldus Jonville.

SP.A kadert de privatisering van de kinderopvang binnen een bredere politiek van het Leeuwse bestuur. “CD&V en N-VA voeren een blinde besparingspolitiek ten koste van het gemeentepersoneel en de burgers. De eerste slachtoffers waren de medewerkers van de poetsdienst van het OCMW, dan de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. En nu moet de binnenschoolse kinderopvang er aan geloven. Alles samen staat de teller intussen op 72 personeelsleden die als koopwaar worden verhandeld.”

Einde privatiseringen nog niet in zicht

Het SP.A-gemeenteraadslid waarschuwt voor toekomstige privatiseringen. “Ik geloof nooit dat deze meerderheid, als ze daar deze of volgende legislatuur de kans toe krijgt, zal stoppen met het privatiseren van openbare diensten. Als je ziet aan wie de OCMW-thuiszorgdiensten werden uitbesteed, hou ik mijn hart vast voor de toekomst van het Woonzorgcentrum Zilverlinde en de OCMW-serviceflats. Ook bij de gemeente kunnen er in theorie nog verschillende ondersteunende diensten worden afgestoten. Het is heel simpel: N-VA is een ultra-liberale partij die alles wil privatiseren wat er te privatiseren valt. En CD&V ziet in de privatisering van zorg- en welzijnsdiensten een kans om de katholieke zuil te versterken. Breng die twee elementen samen, en je bekomt dit resultaat.”, besluit Jonville.