Eind jaren ´50 begon de industrialisatie van Zwijndrecht. Landbouwgebied werd metershoog ondergespoten met Scheldezand. Al gauw zouden vooral haven-gebonden chemische bedrijven zich vestigen.

Met de industrie kwam er ook een kans om via belastingen de gemeentekas te spijzen. Heel wat van de aanwezige bedrijven zijn zogenaamde “Seveso” bedrijven. De overlast voor de bevolking is dus niet min.

Het aanwezige risico van geurhinder en andere overlast kon het gemeentebestuur naar de inwoners toe compenseren door naast de grondbelasting ook energietaks (drijfkracht) en belasting op tanks en vergaarbakken te vragen. De belasting op tewerkgesteld personeel is al geruime tijd (met de socialisten in het toenmalige college) afgeschaft. De inbreng van de industrie in onze gemeente, maakt dat we de inwoners maar zeer matig belasten.

Maar wat gebeurt er de laatste jaren. De Vlaamse regering die een speciaal boontje heeft voor de industrie en de werkgevers (VOKA) wil vanuit haar bekommernis voor de economie vooral de werkgevers sparen. Werk en nog eens werk is hun slogan, en voor deze visie moet alles wijken. Vanuit deze visie zoekt de regering naar middelen om de bedrijven tegemoet te komen door ondermeer een deel van de energiebelasting af te schaffen.

Tot voor kort werd een deel van deze energiebelasting (op nieuwe machines / uitrustingen) financieel gecompenseerd naar de gemeente.

Aangezien er nu vanuit de Vlaamse regering geen compensatie meer mag verwacht worden heeft onze gemeente beslist om enkele aanpassingen te doen aan ons regelement “drijfkracht”. Op die manier kon onze gemeente de sinterklaaspolitiek van de huidige rechtse Vlaamse regering counteren en ons meerjarenbudget in evenwicht houden.

Dit was echter buiten VOKA gerekend. Nog voor ze enig contact met het schepencollege hadden genomen hebben ze klacht ingediend bij de gouverneur en is het reglement op drijfkracht geschrapt.

In de gemeenteraad van maart is er een nieuw aangepast reglement gestemd. Dit reglement moet onze meerjarenplanning financieel gezond houden.

We geven u toch nog graag mee dat de Zwijndrechtse N-VA fractie volledig de kaart van de werkgevers trok en het aangepaste reglement niet heeft goedgekeurd. Dat de inwoners van Zwijndrecht en Burcht via verhoogde belastingen zouden opdraaien voor eventuele tekorten maakt hen blijkbaar niet veel uit. In hun visie moet alles wijken voor de vriendschap met VOKA. Wij vragen ons af of de Zwijndrechtse N-VA fractie in de gemeenteraad haar kiezers zit te vertegenwoordigen. Of zou het “Schoon verdiep” in Antwerpen hun houding bepalen ??

Denise Melis De Lamper, sp.a voorzitter – gemeenteraadslid. Guido Weyns, sp.a fractieleider