GemeentelijkeBibliotheek van Glabbeek viert 20-jarige bestaan!

Op vrijdagavond 18 november 2016 viert de gemeentelijke bibliotheek van Glabbeektijdens een officiële viering haar 20-jarige bestaan in onze gemeente.Ere-schepen Jean-Louis Deracourt die destijds de verbouwing van het Lusthofnaar de huidige bibliotheek in de Stationsstraat te Kapellen vorm gaf en huidigschepen van bibliotheek Natasja Ons (sp.a) die onlangs het initiatief nam om debibliotheek grondig te laten verfraaien zullen tijdens deze viering het woordnemen en vertellen over de geschiedenis en de toekomst.

SchepenNatasja Ons: “Op zaterdag 19 november kunnen alle inwoners het nieuw interieurvan de bibliotheek komen ontdekken tijdens een feestelijk programma. In devoormiddag gaan we van start en gaat er van 10u tot 12u een feestelijke uitleenmet muzikale omkadering en kinderanimatie door, vanaf 10u is er ook eenworkshop met een striptekenaar en om 11u gaat er een lezing door vanschrijfster Meaghann Baeken uit Bunsbeek over haar eerste boek. Hetavondprogramma bestaat uit een lezing om 18u30 van de burgemeester die komtvertellen over zijn eerste boek, om 19.30u een spannende lezing door eenmisdaadauteur, om 21u een literaire bieravond met proevertjes en om 22.30u komtDancing Lusthof voor één avond terug tot leven met DJ Guy Laermans.”

Opinitiatief van Schepen Johnny Reweghs (sp.a) startte de gemeente Glabbeek in2013 het subsidiedossier voor  de verfraaiingswerken en het moderniserenvan de gemeentelijke bibliotheek. Schepen van bibliotheek Natasja Ons werkte nade goedkeuring van de subsidies het dossier verder uit. Natasja Ons: “ons doelwas het creëren van een moderne openbare bibliotheek die op allemaatschappelijke uitdagingen inspeelt zoals de digitalisering, een aangepastedienstverlening voor onze moeilijk bereikbare doelgroepen, gemeenschapsvorming,cultuureducatie, leesmotivatie en samenwerking met onze scholen. Het interieurwerd met aparte leeshoeken en een loungehoek aangepast om ons aanbod op onzeprioriteiten beter te kunnen afstemmen. Als knipoog naar het verleden kwam er inhet nieuwe interieur een lange toog die verwijst naar Dancing Lusthof vandestijds. 

Inschrijvenvia www.glabbeek.be/ik-reserveer,via bibliotheek@glabbeek.be of via016/77.93.93