Door de breed aangekondigde fusie van de Limburgse gemeenten Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode en de vele vrijages in het Noorden van Limburg, lijkt het fusiespook doorheen onze provincie te razen. Is dat nu eigenlijk een goede zaak of niet?

Ludwig Vandenhove: “Voor mij kunnen ‘opgelegde’ nieuwe fusies niet, verregaande samenwerkingen wel.

Het fusiedebat is een non-debat en de burger ligt er dus niet wakker van?
Essentieel is de vraag hoe de bestuurskracht inzake een aantal beleidsdomeinen vergroot kan worden teneinde de dienstverlening naar de burger te verbeteren. Ik blijf bij deze stelling ook al tracht(te) de CD&V in Limburg louter om partijpolitieke redenen een aantal fusies door te drukken.
 
Het gegeven van de fusies van gemeenten is in Limburg actueler dan ooit?
De eerste fusie die daadwerkelijk zal plaatsvinden, is Meeuwen-Gruitrode-Opglabbeek met twee absolute CD&V-meerderheden. Voor het overige zijn er tal van pogingen (of geruchten?).
Ik blijf tegen verplichte fusies van gemeenten. Gemeenten die vrijwillig willen fusioneren, moeten dat kunnen. Maar vrijwillig betekent voor mij met instemming van alle inwoners van de betrokken gemeenten. Dit zou dan ook heel duidelijk in het gemeentedecreet ingeschreven moeten worden (bijvoorbeeld gestemd met 2/3de meerderheid in de desbetreffende gemeenteraden of na een volksraadpleging).
 
Geen fusies maar wel samenwerking? Ik ben wel voor verregaande samenwerking tussen gemeenten. Zo kunnen er efficiëntiewinsten geboekt worden, maar blijft het democratisch bestuur dicht(er) bij de burger. Het is niet voor niets dat uit alle mogelijke onderzoeken het gemeentelijk niveau als politiek het meest betrouwbaar naar voor komt en waar de burger politiek het meest van wakker ligt en zich het meest betrokken voelt.
 
Dit is het persoonlijke standpunt van Ludwig Vandenhove, verder onderbouwd op zijn eigen blog.
De volledige onderbouwing kan u lezen via Gemeenten kunnen samenwerken, geen fusies!