30 personeelsleden vloeiden af de afgelopen 5 jaar. De werktijd werd van 36 uur eenzijdig naar 38 uur gebracht en alle personeelsleden verspeelden van de ene dag op de andere meerdere dagen verlof.

 Enkele maanden geleden werden de medewerkers van het OCMW Boom door hun politieke verantwoordelijken “bedankt” voor hun harde werk en loyaliteit met … een pakje friet en een drankje! De collega’s van het gemeentepersoneel werden op deze schertsvertoning niet eens uitgenodigd!

Het huidige Schepencollege heeft weinig aandacht voor een personeelsbeleid op maat van de medewerkers. Hoge(re) functies worden bij gecreëerd alsof het een lieve lust is. Een opwaardering van de laagste categorieën (E naar D) zoals in bijna alle ons omliggende gemeenten reeds gebeurde, is echter zogenaamd ‘onbetaalbaar’.

Ondanks de verbeterde financiële toestand (geld van Tomorrowland, einde van de lopende leningen van gemeentehuis, gemeentemagazijnen, brandweerkazerne, verhoging van de waterbijdrage, …) wilde het Schepencollege slechts een zeer beperkte verbetering toestaan:

  • De verhoging van de maaltijdcheques van 6 euro met één euro
  • De invoering van een tweede pensioenpijler van 1% van het pensioenaangevend jaarloon (en dan nog onder enkele opschortende voorwaarden)

Voor het OCMW-personeel werden deze voorstellen opgenomen in hun (OCMW) begroting. Om die reden stemde BOOM één vorige gemeenteraad tegen deze begroting en werd de OCMW-voorzitter opgedragen haar huiswerk opnieuw te doen.

BOOM één eist een significante aanpak :

  • De verhoging van de maaltijdcheques met twee euro naar acht euro (wat ook van toepassing is in alle andere Rupelgemeenten)
  • De onmiddellijke invoering (zonder allerlei opschortende voorwaarden) van een tweede pensioenpijler van 2% voor alle contractuelen
  • De aanwerving van extra medewerkers om de enorme werkdruk in de verpleegeenheden van Den Beuk te ondervangen.

BOOM één is trouwens verheugd dat onze voorstellen werden opgenomen in het aangepaste begrotingsvoorstel dat donderdag 15 maart ter stemming zal liggen op de gemeenteraad.