De Essense gemeenteraad gaf op 20 december jl. een pluim voor het tot nu toe gevoerde beleid, en keurde het budget voor 2017 goed. Investeringen in verkeersveiligheid springen in het oog, maar ook op tal van andere domeinen wordt hard aan Essen gewerkt! En daarbij gaat de schuldenlast van Essen  nog eens drastisch naar beneden: van € 15 naar € 9,3 miljoen, een daling van 300 euro per Essenaar!

Verkeersveiligheid is een duidelijk speerpunt in het beleid van sp.a en CD&V. Het voorbije jaar werd bv. een verkeerslicht geplaatst op het kruispunt van Stationsstraat, Molenstraat en Kloosterstraat. Ondertussen is Pidpa begonnen met de omvangrijke wegen- en rioleringswerken tussen Essen en Horendonk.

Nog een aantal opmerkelijke beslissingen:

  • er komt een nieuwe bosbrandweerwagen;
  • de begraafplaatsen in Essen, Wildert en Hoek worden omgevormd tot serene begraafparken, met nieuwe afscheidspaviljoenen; 
  • naast de werken op Watermolenstraat-Over d’Aa, starten ook de werken aan de Dreef;
  • het fietspad Spillebeek wordt aangelegd en ook de verlenging van het fietspad langs de Huybergsebaan wordt volop voorbereid;
  • in het verlengde van de geslaagde kerstversiering, wordt het centrum van de gemeente verder verfraaid. Samen met de winkeliers werken we aan een sterker handelskarakter!
  • we investeren verder in twee bijkomende duurzame CNG-voertuigen en Autodelen wordt ingevoerd: Essenaren kunnen buiten de werkuren gebruik maken van een schone wagen van de gemeente;
  • de Vest aan de Oude Pastorij wordt hersteld en er komt op deze site ook een Stoerwoud, een avontuurlijke natuurspeeltuin
  • er gebeuren er nogal wat investeringen in het kloosterdomein aan de Rouwmoer;
  • het nieuwe Lokaal Dienstencentrum wordt gebouwd en ook wordt volop gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe Turnhal;  
  • om het aantal zwerfkatten te verminderen, zal een gerichte actie worden opgezet;

Gaston Van Tichelt, burgemeester (CD&V): “Ik ben blij dat ons beleid ondertussen heel goed zichtbaar is: Essen moet de top worden in verkeersveiligheid! Het is trouwens een gigantische uitdaging om én te investeren, én de financiën mooi op orde te houden. De Taks shift leidt ertoe dat Essen maar liefst € 1,3 miljoen minder ontvangt. En toch blijven we investeren én wordt onze schuld afgebouwd, zodat ook op langere termijn Essen een gezonde gemeente blijft!” 

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu, wonen en jeugd (sp.a): “Met de zorgtoelage, de bouw van een nieuw Lokaal Dienstencentrum en ‘betaalbaar wonen’ zetten we sterk in op sociaal beleid. Maar ook duurzaamheid, natuur en leefmilieu zijn speerpunten voor ons bestuur. De bomenteller staat intussen op 1381, het berm- en bosbeheersplan is in uitvoering, het Hemelrijkpark en het kloosterdomein aan Rouwmoer worden opgewaardeerd. En omdat de jeugd de toekomst is, komt er aan de Oude Pastorij in 2017 een Stoerwoud …”.