Op dinsdag 21 februari 2017 keurde de gemeenteraad de intentieverklaring tot samenwerking op het vlak van cultuur, bibliotheek en muziekacademie tussen de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel goed. Een belangrijke stap in het proces dat moet leiden tot de toetreding van Niel tot de intercommunale Ivebica. 

In dit intergemeentelijk samenwerkingsverband werken Hemiksem en Schelle al bijna 20 jaar samen. Dat uit zich concreet in één bibliotheek , één cultuurdienst en een gezamenlijke cultuurraad voor beide gemeenten. Vanaf 2018 zullen ze dus het gezelschap krijgen van Niel.

Bedoeling is inderdaad dat Niel toetreed tot Ivebic. Op die manier kunnen we meer slagkracht geven aan ons cultuurbeleid én kunnen we met onze bibliotheek een klasse hoger gaan spelen. Niet alleen qua omvang, maar ook qua beleving en werking.

Aldus François Boddaert, fractieleider voor sp.a in de Hemiksemse gemeenteraad.

François is ook voorzitter van Ivebic. Hij leidde de voorbije maanden discreet maar doortastend de onderhandelingen tussen de drie gemeenten die uiteindelijk tot dit akkoord hebben geleid.

"We werken momenteel ook al samen met deze drie gemeenten als het over de Academie voor Muziek en Woord gaat. Dit is een Hemiksemse academie, met belangrijke filialen in Schelle en Niel. Bedoeling is dat we dit ook integreren in Ivebic. Op die manier kunnen we nog efficiënter gaan worden. Zaken zoals algemene administratie en communicatie kunnen dan gezamenlijk, voor de drie gemeenten en de drie pijlers - cultuur, bib & academie - uitgevoerd worden", aldus nog François.

Hoofdbibliotheek in de abdij

Niel zal zijn bib verhuizen en vernieuwen, maar evolueren naar een bescheidener aanbod gericht op jeugd. Op termijn moet de hoofdbibliotheek dan onderdak vinden in de zuidvleugel van de Sint-Bernardusabdij, op Hemiksems grondgebied. In combinatie met een zaal voor culturele evenementen, zal daar dan een heus cultuurhuis moeten verrijzen, met aansluiting op een horecazaak. 

"Dit zal echter pas gerealiseerd worden van zodra we Vlaamse subsidies voor de restauratie krijgen. Dit maakt dat we dit op een termijn van 5 à 10 jaar zullen moeten bekijken", zo zegt schepen van Patrimonium Stefan Van Linden. "Dit gaat over subsidies ter waarde van 80% van de kost van de restauratie. Het wachten waard dus."

IvebicA?

Momenteel heet het samenwerkingsverband nog IVeBiC, oftewel 'Intergemeentelijke Vereniging voor Bibliotheekwerking en Cultuur'. Niel zal toetreden, maar ook de gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord Hemiksem-Schelle-Niel zal opgaan in de vereniging. De 'A' van 'Academie' zal dan ook toegvoegd worden aan de naam. Zo zullen we komen tot 'IVeBiCA'.