De voorbije 20 jaar is de verkeersdruk dusdanig toegenomen, dat bewoners die hun wagen nodig hebben voor hun job of om hun kind naar de crèche te brengen, dat niet meer tijdig kunnen. Verkeersveiligheid, gezondheid, de mobiliteitsbehoefte van personen die niet over een wagen beschikken: ze komen allemaal in het gedrang. “Ik hoop dat elkeen stilaan de hoogdringendheid inziet. Dit kan zo niet meer verder. Het Mobiliteitsplan en het Circulatieplan geven een antwoord op de vraag hoe de autovervoersvraag in juiste banen kan geleid worden. Met andere woorden: hoe halen we doorgaand verkeer uit het stadscentrum door alternatieve routes en alternatieve modi aan te bieden, zodat de vrijgekomen ruimte kan benut worden voor voetgangers, fietsers, bussen, trams en het noodzakelijke bestemmingsverkeer?”

Sven benadrukte de zorg om de specifieke van elkeen, bijzonder belangrijk voor de sp.a-fractie: verdubbeling van het voetgangersgebied; een toegankelijkheidsambtenaar en shuttle voor personen met een beperking; de oversteekbaarheid R40 behouden; ongelijkgrondse kruisingen van die R40; de groei van het aantal fietsverplaatsingen en een bewegwijzerd fietscirculatieplan en fietsassen door en rond het centrum; veiliger schoolomgevingen; betere doorstroming van openbaar vervoer; kortere innames van het openbaar domein; de verdere uitbouw van een voorstadsnet; noodzakelijke autoverplaatsingen mogelijk maken (van leveranciers, dokters, zorgbehoevenden, professionelen, …); uitbreiding van Park & Ride’s en Park & Bike’s; en de prioriteit voor bewonersparkeren in het centrum.

“Met de voorstellen in ons amendement zet dit stadsbestuur een volgende stap in een intensief traject van beleidsparticipatie. We zetten de cultuur van een open bestuur verder, met aandacht voor afstemming en creativiteit, én met aandacht voor sociale cohesie en het stimuleren van initiatief. Frank Beke was een koploper in Vlaanderen, Daniël Termont is intussen wereldwijd gekend voor zijn participatief beleid. Dit plan kan je niet beoordelen met een ‘ja’ of een ‘neen’. Dan zouden we het ons wel heel gemakkelijk maken. Dit plan brengt alle belangen van alle mobiliteitsvraagstukken van de Gentenaars samen én combineert ze in een complex, maar duidelijk voorstel. Dit voorstel verdient degelijke analyse en slimme dialoog. Daar gaan we dus voor.”