Het Mobiliteitsplan - inclusief het Circulatieplan – zal van Gent een veiligere en gezondere stad maken. Iedereen erkent dat. Bovendien werd er reeds van bij de start heel veel inspraak georganiseerd bij de opmaak van het plan. Iedereen (bedrijven, verenigingen, bewonersgroepen en individuele Gentenaars) heeft het hele traject kunnen volgen en heeft tijdens de vele inspraakmomenten zijn zeg kunnen doen. Bovendien werd ook nog eens gedurende 35 dagen een bijkomend ‘openbaar onderzoek’ georganiseerd. Na goedkeuring van het Mobiliteitsplan (GR sept 2015) volgde nog eens de inspraak rond het circulatieplan, waarbij nog heel wat wijzigingen werden aanvaard. Bovendien moeten ook de vastgelegde randvoorwaarden voor de opstart van het plan uitgevoerd zijn.

“Zelfs nu is het voorliggend plan niet te nemen of te laten. Er komen bijkomende overlegrondes met bijzondere doelgroepen zoals dokters, mensen met een beperking, oudere senioren, schoolgaande kinderen, bedrijven, middenstanders, … Bovenop de inspraak die er al geweest is stellen we ook de oprichting van een ‘Burgerkabinet’ voor, waarbij meer dan 150 representatieve Gentenaars mee in de stuurcabine zullen zitten bij de stapsgewijze uitvoering van het plan. Zij kunnen vragen stellen, voorstellen doen, advies geven, enzovoort. Het mobiliteitsplan wordt dus niet ‘in de maag gesplitst’ van de Gentenaars, wel integendeel.”

Tegelijkertijd start een uitgebreide communicatiecampagne om alles nog eens duidelijk op een rijtje te zetten en goed uit te leggen.

“N-VA zegt: ‘Als u schrik hebt, dan moet u dat circulatieplan kunnen wegstemmen’. Maar dan blijft alles bij het oude, zónder dat we vooruitkijken, zónder dat we iets doen aan de files, zónder dat we iets structureels doen tegen ongevallen op straat. Wij zeggen: ‘Als u bezorgd bent, dan gaan wij naar u luisteren. Dan gaan we kijken hoe we samen een zo goed mogelijke oplossing vinden, waar iedereen beter van wordt’.”