De provincie Vlaams-Brabant heeft houthakseldammen en wilgenteendammen in Diest ontworpen en zal de uitvoering van de werken subsidiëren. Met deze ingrepen wil ze een einde maken aan de geregeld terugkerende water- en modderoverlast  en de schadelijke gevolgen van erosie beperken.

In Diest is er bij hevige regenval modderoverlast bij enkele huizen aan de Romblokstraat in Webbekom en de Diesterestraat in Molenstede. De riolering in de Romblokstraat moet regelmatig geruimd worden.

Achter de huizen in de Romblokstraat wordt een houthakseldam van 43 meter lang aangelegd om de woningen daar te beschermen. In de Diesterestraat worden de woningen beschermd door er een houthakseldam van 147 meter aan te leggen achter de woningen.

Houthakseldammen zijn eenvoudige en goedkope constructies die heel doeltreffend zijn. Met houten paaltjes, draadgaas en houthakselsnippers wordt een muur gebouwd die de modderdeeltjes tegenhoudt en het water vertraagd doorlaat.

De provincie Vlaams-Brabant neemt 90% van de kosten, 19.250 euro, van deze twee projecten voor haar rekening. De stad Diest betaalt de overige 10%.

Wilgenteendammen voor Molenstede

Ter hoogte van de Cauwberg in Molenstede is er regelmatig water- en modderoverlast door een uitspoelende oprit van een akker. Bovenaan deze oprit wordt een drempel aangelegd in combinatie van twee wilgenteendammen van 10 en 16 m lang.

Deze maatregelen moeten het water afleiden naar een bestaande grasstrook waarin de modder opgevangen wordt en het water vertraagd. De provincie Vlaams-Brabant neemt 90% van de kosten, 6.251,41 euro, van dit project voor haar rekening. De stad Diest betaalt de overige 10%.

BRON: provincie Vlaams-Brabant