Mieke Bouve aan het woord:‘Collega’s hierover gaat het vandaag! Onze Internationale solidariteit tonen en opkomen tegen de mensonwaardige werk- en leefomstandigheden van arbeiders elders in de wereld. Niet alleen in woorden maar ook in daden. De motivatie en argumentering hiertoe werd uitgebreid neergeschreven in de voorliggende motie. Een motie die niet alleen aanklaagt maar ook concreet ingaat op de wijze waarop we onze wens willen realiseren om in de toekomst met meer zekerheid ‘duurzame en eerlijke ’ natuursteen te kunnen aankopen. Natuursteen dat met een controleerbare zekerheid op een sociaal en ecologisch verantwoorde wijze werd geproduceerd, waar ook in de wereld. Voor de sp.a fractie is de hoop van de stad dat op termijn zo ook de arbeidsomstandigheden ter plekke zullen verbeteren van het allergrootste belang. Dat dit mogelijk moet zijn bewijzen de lokale initiatieven van de ontwikkelingsorganisaties, de NGO’s, de coöperaties en de opkomende vakbonden in de landen van herkomst.

Burgemeester, schepenen en collega’s alleen kunnen we dit uiteraard niet ten volle waarmaken. Daarom is het goed dat we naast onze eigen diensten ook appelleren aan andere steden in binnen en buitenland, via de VVSG, het Kenniscentrum Vlaamse Steden, andere Kenniscentra en het Europees stedennetwerk Eurocities. Belangrijk vind ik hierbij dat Gent nog maar eens haar voorbeeldfunctie bevestigt en de voortrekkersrol wil opnemen’. 

Tot slot sprak Mike Bouve ook haar waardering uit voor de bereidheid in deze raad om over de (democratische) partijgrenzen heen, meerderheid en minderheid samen, eensgezindheid te werken aan het afdwingen van duurzame maatregelen bij deze steenontginningsprocessen. Namens de sp.a fractie dankte zij haar collega’s en vooral ook de ‘trekkers’ van de werkgroep voor de goede samenwerking.

'En … wie weet?' Zo besloot zij: 'misschien hebben we hier vanavond wel een ‘duurzaam’ steentje verlegd in een rivier op aarde. Laat ons hopen !’