SAVE  staat voor Samen Actief voor VEilig Verkeer en is een initiatief van de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). OVK heeft het project “SAVE-charter voor steden en gemeenten” uitgewerkt waarmee men lokale gemeentebesturen wil doen bewust worden op vlak van verkeersveiligheid. Het SAVE-charter past in het beleid dat de gemeente Avelgem wil voeren, zijnde een integraal en actief mobiliteitsbeleid. Hiervoor werd eerder reeds de lokale verkeersraad opgericht.

Binnen het SAVE-charter moet een actieplan verkeersveiligheid worden opgemaakt bestaande uit 7 doelstellingen die een grotere veiligheid beogen voor elke weggebruiker en voor jongeren en kinderen in het bijzonder. De intercommunale Leiedal kreeg reeds de opdracht een circulatieplan uit te werken voor het centrum van Avelgem, dat de kwetsbare weggebruiker als prioriteit stelt. Met 2 scholengemeenschappen in het centrum is dit des te meer een noodzaak.

De gemeente investeert verder o.m. in nieuwe fietspaden in de Bevrijdingslaan en de Bosstraat en hernieuwt die in de Moenstraat en Knobbelstraat. De openbare fietsenstallingen worden uitgebreid en gemoderniseerd. Er zal ook meer controle zijn op foutparkeren in het centrum.


“Jongeren doen inzien hoe belangrijk fietsverlichting is”

Sandra Platteau (gemeenteraadslid sp.a): "Het nastreven van het SAVE-charter zal een serieuze inspanning vergen van alle betrokkenen: uiteraard de gemeente, maar ook de autochauffeur of de fietser. Bij controles blijkt dat tot 41% van de fietsers rondrijdt in het donker zonder geldige verlichting, en dat is verbijsterend veel."