De Mechelse gemeenteraad besluit vandaag om startende kinderopvanginitiatieven in Mechelen financieel te ondersteunen en keurt tevens de gebruiksovereenkomst met betrekking tot de Leopoldstraat 44 (vroegere portierswoning SITO) goed, voor de realisatie van een lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang. “We willen alle initiatieven die het tekort aan plaatsen verminderen steunen en nemen als stadsbestuur ook zelf onze verantwoordelijkheid op”, zegt schepen voor kinderopvang Rita Janssens. Het stadsbestuur is dan ook zeer ambitieus, het blijft de bedoeling om zo snel mogelijk het tekort aan opvangplaatsen weg te werken.

De nood aan kinderopvang blijkt duidelijk uit de cijfers, niet alleen stijgt het aantal inwoners fors, ook het aantal geboortes neemt toe van minder dan 1.000 per jaar in 2000 tot meer dan 1.100 vandaag. Mechelen wil ook absoluut de Europese Barcelona-norm halen voor voorschoolse opvang (-3jaar). Dit betekent dat er voor minimum 33% van de -3 jarigen opvang moet voorzien zijn. Bij de start van deze coalitie zaten we op 30%. Ondanks de stijging van het aantal geboortes wil het stadsbestuur reeds eind 2009 de 33% bereiken, een jaar eerder dan de Barcelona-norm vooropstelt.
“We willen hiermee àlle initiatieven ondersteunen: zowel publieke als private, initiatieven van scholen, ziekenfondsen of particulieren. Het doel is het creëren van bijkomende kwalitatieve plaatsen, wie dat doet is van ondergeschikt belang. Alle voorschoolse (0 tot 3 jaar) opvanginitiatieven die in 2008 gestart zijn of in 2009 nog zullen starten, komen dus in aanmerking voor een ruime betoelaging. Voor de initiatieven met een capaciteit minder dan 8 plaatsen wordt een toelage van 500 euro per gerealiseerde en erkende kindplaats voorzien. Voor de mini-crèches (8 tot 22 plaatsen) en zelfs de grotere initiatieven wordt de ondersteuningstoelage zelfs opgetrokken naar 1.750 euro per kindplaats. Ook de initiatieven die hun capaciteit uitbreiden komen in aanmerking voor deze ondersteuning,” aldus Rita Janssens
De concrete afspraken en voorwaarden moeten nog verfijnd en verder uitgewerkt worden. Maar uiteraard zullen de aanvragende initiatieven wel een attest van toezicht uitgereikt door Kind en Gezin moeten kunnen voorleggen. Op welke wijze de aanvragen voor deze ondersteuningssubsidie moeten ingediend worden en aan welke voorwaarden de aanvragende initiatieven moeten voldoen zal nog uitvoerig meegedeeld en bekend gemaakt worden.
In de portierswoning van de Campus Dodoens in de Leopoldstraat kan na goedkeuring van de gebruiksovereenkomst met de Hogeschool Antwerpen verder gegaan worden met de oprichting van een ‘lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang’. Deze realisatie zal in de opvang van 10 kinderen kunnen voorzien. De doelgroepouders zullen gezocht worden in een samenwerkingsverband met VDAB en OCMW en andere toeleiders in het kader van tewerkstelling en dagopleidingen. Doelstelling is de opvang tot een periode van 6 maand te beperken en dan doorstroming naar andere initiatieven te realiseren.
Er zal in de verplichte en deels gesubsidieerde omkadering voorzien worden van de lokale dienst voor buurtgerichte kinderopvang, met een halftijds verpleegkundige, een voltijds kinderverzorgster en 2 voltijdse doelgroepmedewerkers.
“Deze nieuwe financiële ondersteuning en de oprichting van deze lokale dienst zijn een effectieve manier om snel meer kwalitatief hoogstaande kinderopvangplaatsen in Mechelen te realiseren, we willen dat binnenkort elke Mechelaar die dat nodig heeft kan rekenen op uitstekende, betaalbare kinderopvang in onze stad”, besluit Rita Janssens.