“Tijdens de spitsuren staan we massaal stil op de autosnelwegen maar ook in de steden. Dat is niet enkel vervelend voor de bestuurders maar ook nefast voor het milieu en de economie. Daarom is er meer dan ooit nood aan eens sterk openbaar vervoer als alternatief” begon fractieleider Koen Haleters (sp.a). Dat betekent wel dat we over een sterk en betaalbaar trein- en busaanbod moeten beschikken. En daar wringt het schoentje in Ronse. Met één trein om de twee uren is Ronse in het weekend zeer slecht bediend. De nieuwe Algemene Directeur NMBS Transport, Koen Kerckaert, heeft in een interview aan reizigersorganisatie TreinTramBus zelf toegeven dat een dergelijke dienstverlening eigenlijk gelijk staat aan geen dienstverlening.
 
Sp.a heeft dan ook een motie ingediend om de nieuwe Minister van Mobiliteit te verzoeken om een betere dienstverlening op te nemen in de opmaak van het nieuw Vervoersplan en de nieuwe Dienstregeling van de NMBS. Meer treinen in het weekend zou niet enkel de mobiliteit van heel wat (jongere) Ronsenaars ten goede komen maar zou ook meer dagtoeristen aantrekken. De massale reactie op onze oproep in de sociale media bewees dat sp.a niet alleen stond met deze vraag. Ook de andere partijen hebben zich rond dit voorstel geschaard. “Dat de meerderheid dit liever uitvoert aan de hand van een eigen voorstel nemen we er met plezier bij. Zolang de Ronsenaars uiteindelijk maar een kwalitatief openbaar vervoer krijgen” stelt de fractieleider van sp.a.
 
De meerderheid heeft beloofd om een aangepast voorstel op de gemeenteraad van september te agenderen. Sp.a Ronse zal ondertussen aandringen om een vergelijkbaar voorstel te agenderen binnen de steden die op de treinverbinding Ronse-Gent gelegen zijn.