Gemeentelijk mobiliteitsplan stelt teleur: Schaarbekenaars staan nog steeds stil

 

De principes van het mobiliteitsplan klinken mooi: transitverkeer ontmoedigen, sluipverkeer uit de woonwijken bannen voor veilige en gezellige woonbuurten, parkeren van pendelaars ontraden, het gebruik van het openbaar vervoer en alternatieve vervoersmiddelen zoals de fiets en Cambio (autodelen) aanmoedigen.

Mooi, daar zijn we ook voor, sp.a Schaarbeek is tevreden met de analyse en vindt de doelstellingen zeer nobel, maar we willen wel een professionele aanpak en een goede communicatie naar de bewoners.

 

Terwijl de voorstellen werden afgetoetst bij de inwoners en nog voor de goedkeuring van het mobiliteitsplan door de gemeenteraad is men al gestart met de uitvoering van bepaalde onderdelen. Het parkeerplan werd in november uitbesteed aan een privé-firma. Verschillende straten worden in de toekomst betalend. Nieuwe parkeerborden om dit aan te kondigen werden reeds in het straatbeeld geplaatst, maar de bewoners worden niet geïnformeerd. Nochtans staat op de gemeentelijke website dat bewoners die nog geen bewonerskaart aanvroegen, beboet zullen worden door de parkeerwachters.

We stellen ons ook vragen bij het plots afsluiten van enkele woonwijken in onze gemeente. In de praktijk stellen we vast dat bewoners in andere straten, en niet alleen de hoofdassen, veel meer sluipverkeer krijgen te verwerken. Dat is niet ons idee van veilige en gezellige woonbuurten.Het afsluiten van woonwijken voor het transitverkeer heeft ook tot gevolg dat er nog meer wagens op de nu al volkomen verzadigde hoofdwegen komen. Versta, als Schaarbekenaar kom je mee in de file van de pendelaars te staan.

We zijn ook voorstander van meer mensen op de fiets, maar waarom legt de gemeente dan geen fietsinfrastructuur aan? In het Brussels gewest worden er wel veel fietspaden aangelegd, maar dit enkel op gewestwegen dankzij sp.a-minister Pascal Smet. Het is al jaren wachten op de installatie van degelijke fietsstallingen op deze trajecten, in winkelstraten, voor de scholen en andere publieke gebouwen.

De gemeente verklaart zich ook voorstander van meer openbaar vervoer, maar waar zijn dan de aparte bus- en trambanen? De trams staan al jaren stil tussen het autoverkeer in de Gallaitstraat.Vandaag en morgen zijn tram en bus niet voldoende. De geplande 30% capaciteitsuitbreiding zal tijdelijk zuurstof geven aan de overvolle lijnen. Met name in Schaarbeek (lijnen 23, 24 en 25) kunnen we hier nu al van profiteren met nieuwe, grote en comfortabele trams. En binnenkort zal op vraag Pascal Smet en sp.a ook tramlijn 55 worden uitgerust met nieuwe trams. Het gewest is mee, nu de gemeente nog.

Dit is echter onvoldoende om iedereen een echt alternatief te bieden. De gemeente is weinig visionair. Hoe moet de mobiliteit in Schaarbeek er over 20 jaar uitzien? Een positieve samenwerking van Schaarbeek aan het GEN voorstadsnet, de uitbreiding van de metro naar Schaarbeek of het instappen in een gewestelijk parkeerplan zouden veel meer getuigen van een krachtig en globaal beleid.