Hieronder zijn tussenkomst:

Meneer de burgemeester, geachte collega's,

De stopzetting van de overeenkomst tussen Sogent en Schoonmeers-Bugten NV is uitgebreid in de kranten aan bod gekomen en ook ik heb de persberichten met grote aandacht gelezen.

Niet alleen vanuit de hoedanigheid van gemeenteraadslid, maar ook als buurtbewoner. Ik woon namelijk vlak bij de Loop. En ik ben niet alleen hier in de zaal. Er zijn nog collega-raadsleden die vlak bij die site wonen: Schepen De Clercq, schepen Heyse en er is ook Mevrouw Sleurs. Het is misschien toeval, maar wij wonen allen gezellig dicht bij elkaar.

Nu, ik weet niet hoe jullie, de reacties ervaren hebben bij de buurtbewoners, maar ik heb veel positieve en zelfs opgeluchte reacties gehoord toen bekend gemaakt werd dat de plannen niet doorgingen. Van verschillende mensen, jonge en oud, over de partijgrenzen heen.

De reden van stopzetting zal u, Meneer Taeldeman, als bevoegde schepen ongetwijfeld zo meteen uitgebreid toelichten, maar ik heb toch aangevoeld dat het duidelijk was dat er drie redenen waren -terecht of onterecht, dat laat ik in het midden- waarom er weinig enthousiasme was voor het project: de gevreesde verkeersdrukte, de mogelijke fijn stof-impact en tot slot de lokale handelaren en middenstanders die in het outletcenter een financiële bedreiging zagen. Of dat klopt, of beter gezegd: "of dat zou geklopt hebben", dat weet ik niet, maar dit was alleszins wel "the talk of the town", zoals ze dat zeggen. Het was de bezorgdheid van de burger.

Nu, wat de toekomst betreft, meneer de schepen, wil ik duidelijk zijn: we kùnnen dat stuk grond daar niet onbenut laten liggen. Er moet wat mee gebeuren, de gronden zijn de dag van vandaag te schaars en te duur. Laat ons dan ook naar de toekomst kijken en het project vanaf nul herbekijken.

Mijn fractie zou u dan ook het volgende willen vragen bij de ontwikkeling van een ander, nieuw, toekomstig project:

  • Ten eerste: zorg voor nieuwe jobs. Hoe meer jobs hoe beter. Doe dit op een inventieve, vernieuwende en creatieve manier zoals dit 21ste eeuwse Gent al vaak waargemaakt heeft.
  • Ten tweede: Denk bij de uitwerking van een nieuw plan zeer goed na over de mobiliteit en het voorkomen van verkeersoverlast.
  • Ten derde: de luchtkwaliteit en de problematiek van fijn stof. De Gentenaars zijn daar bijzonder bezorgd over. Hou daar rekening mee
  • En ten vierde: ga nog meer in dialoog met de lokale handelaren. Zorg voor een evenwicht tussen de winkeliers in de binnenstad en die in andere winkelkernen. Een duidelijke communicatie is daarin echt nodig.

Collega's, Gent is al jaren een inspirerende en innoverende stad geweest. Maar laat ons ook eens kijken naar goed uitgewerkte modellen uit het buitenland. Kijk en leer van succesvolle verhalen die bereikt zijn bij andere overheden.

En tot slot, meneer de schepen - en dit is misschien het belangrijkste van allemaal-  om te voorkomen dat de mensen in de buurt -onnodig of terecht- bezorgd of zelfs bang zijn van wat er allemaal gebeurt in hun stad: zorg voor voldoende draagvlak.

Een goed participatietraject is dan ook essentieel in dit verhaal.

Dank u

Bruno Matthys