De lijst van de burgemeester is tweetalig en divers, met zowel kandidaten van PS, sp.a als kandidaten uit het verenigingsleven en geëngageerde burgers. Voor sp.a staan drie kandidaten op de Lijst van de Burgemeester:


  • Fatima Abbach werkt al jaren voor de Koning Boudewijnstichting en is het nieuwe gezicht van sp.a 
  • Alain De Jonge zetelt in het OCMW 
  • Jutta Buyse is schepen bevoegd voor de Nederlandstalige aangelegenheden.


De prioriteiten van Fatima Abbach zijn: 

  • Cultuur en onderwijs 
  • Netheid 
  • De bibliotheek van Vorst is een leuke plek, jongeren kunnen er ook studeren tijdens de examens.

Fatima Abbach: 'Ik wil jongeren meer betrekken bij de politiek want zij zullen het verschil maken.'