Vanaf 1 januari wordt het PWA-systeem omgevormd naar "wijkwerken". De gemeentes moeten nog alle informatie krijgen van minister Muyters over de praktische zaken. Er is meer tijd nodig want anders zijn de mensen die tewerkgesteld zijn binnen het PWA de dupe en dat kan niet de bedoeling zijn. Daarnaast dreigen er heel wat werkzoekenden uit de boot te vallen bij deze hervorming.  Net zoals de  SERV ziet sp.a heel wat mensen, die vandaag terecht kunnen in het PWA-systeem, geen kansen meer krijgen in het nieuwe systeem van "wijkwerken". Sp.a is absoluut voor een beleid waarbij elke werkzoekende kansen en begeleiding krijgt naar een vaste job, maar het nieuwe "wijkwerken" zorgt er net voor dat meer werkzoekenden deze kansen ontnomen worden, daar past sp.a voor.