• Dagelijks reizen meer dan 300.000 pendelaars naar Brussel.
  • De verkeersdoorstroming in Vlaams-Brabant is problematisch:

- 19 van de 25 meest congestiegevoelige punten in het hele Vlaams Gewest bevinden zich in onze provincie

- 12 daarvan situeren zich op de Brusselse ring

- 6 wegvakken van Brusselse ring staan in de top 10 van de meest verzadigde wegvakken in Vlaanderen

- dagelijks verwerkt de Brusselse ring tot 16 uur file

  • Broodnodige investeringen in voldoende frequente en comfortabele treinen blijven achterwege.
  • Binnenkort presenteren NMBS en federale regering het transportplan 2017 en de investeringsplannen van 2016 tot 2020.

- Die plannen tonen dat er 800 miljoen euro minder investeringen zullen gebeuren dan aanvankelijk gepland.

  • Het is NU het moment om samen met alle spoorgebruikers de druk op te voeren bij de federale en Vlaamse regering. Wij willen een uitgebouwd GEN-netwerk en meer investeringen in de trein!

Deel met ons uw mening en ideeën voor een beter spoorvervoer en verbeterde stationsomgeving.

VUL HIER DE ENQUÊTE IN en wij bezorgen uw mening aan de betreffende overheden

Namens de Vlaams-Brabantse sp.a-parlementairen 

Katia Segers, Bruno Tobback, Karin Jiroflée en Hans Bonte