sp.a-voorzitster Caroline Gennez hoopt dat er alsnog een compromis kan gevonden worden in de discussie over de banenplannen van federaal minister van Werk Joëlle Milquet (CDH).

Wel benadrukte ze dat het dreigement van een belangenconflict een keuze is van de hele Vlaamse regering. Dat zei Gennez vanmorgen op Radio 1.

'Als het nodig is zal de Vlaamse regering inderdaad een belangenconflict inroepen', aldus Gennez. Maar tegelijk twijfelde ze of dat wel nodig zal zijn. Er zijn immers nog drie dagen waarin volop naar een compromis kan gezocht worden, stelde ze.


Voorts weigerde ze het probleem te herleiden tot een communautaire kwestie. Volgens haar gaat het eerder om de lange looptijd van de premies voor hoger opgeleide werklozen. Die zullen de laagst geschoolden, de 'zwakste groep' van de samenleving, in de langdurige werkloosheid duwen, vreest Gennez.


Blokkering

Dat een eventueel belangenconflict elke maatregel voor lange tijd blokkeert, neemt ze erbij, want 'door een opschorting vermijd je tenminste dat de zwaksten extra in de problemen komen'. Dat er dan een tijd lang niets gebeurt is volgens Gennez de schuld van Milquet. 'Die had maar beter moeten luisteren.'


Tenslotte waarschuwde ze voor een inflatie aan belangenconflicten. 'Communautair gehakketak' speelt immers enkel in kaart van de hardliners in dit land, aldus nog Gennez.