[image] sp.a-voorzitster Caroline Gennez stelt een "radicale herverdeling" van de belastingen voor. Een afschaffing van de onroerende en roerende voorheffing, gecombineerd met een belasting van winsten op grote vermogens zou tot 3 miljard euro kunnen opbrengen, schat Gennez. Geld dat ze wil gebruiken voor een verlaging van de lasten op arbeid.

"Geen vermogensbelasting, maar een vermogenswinstbijdrage", verduidelijkt de socialistische politica. Die vermogenswinst wil ze als volgt berekenen: neem het volledige vermogen van elk gezin, minus de eigen woning tot een waarde van 400.000 euro, minus de spaarcenten tot 50.000 euro per gezinslid. Wat overblijft - aandelen, obligaties, ander vastgoed - wordt dan geschat. Groeide dat vermogen het voorbije jaar aan, dan wordt op die opbrengst een bijdrage betaald.
 

Op Europees niveau

Met een aanslagvoet in de buurt van de Nederlandse 4 procent zou die operatie jaarlijks zo'n 8 miljard euro moeten opbrengen, vermoedt Gennez. Gecombineerd met de afschaffing van de onroerende en roerende voorheffing (5,3 miljard) komt de nettosom dan uit op zo'n 3 miljard euro. Geld dat de sp.a wil gebruiken om de lasten op arbeid te verlagen.
 

Gennez erkent dat haar plan vermoedelijk vermogens de grens zal overjagen. "Geen enkel plan is waterdicht", stelt ze. "Idealiter wordt zo'n belastingherverdeling op Europees niveau uitgetekend en ingevoerd."
 

Toch ziet Gennez een momentum voor radicale trendbreuken. Opvallend: net als Open Vld-voorzitter Alexander De Croo dinsdag, roept ze op de taboes te lossen. "Rationele besparingen zijn voor ons geen taboe", geeft ze alvast mee.