Caroline Gennez gaat een reparatiedecreet indienen om te beletten dat sporters die alleen administratief zondigden tegen de dopingregels, zoals Yanina Wickmayer en Xavier Malisse, meteen worden gestraft met weinig mogelijkheden van beroep.

'Ons voorstel bevat twee luiken', aldus de sp.a-voorzitter. 'Eerst de mogelijkheid om een vonnis van het dopingtribunaal ook in eigen land te kunnen aanvechten bij een burgerlijke rechtbank van eerste aanleg. Beroep dat bovendien opschortend zou werken. Ik weet dat het volgens sommige juristen al kan maar door het expliciet in te schrijven in het decreet geef je de sporter rechtsgrond.

Ten tweede de invoering van een getrapte strafmaat. Met een onderscheid tussen een louter administratieve fout, het niet invullen van de verblijfsgegevens, en een effectieve dopingovertreding of gemiste controle. De administratieve fout wordt trapsgewijs bestraft: eerst een blaam, dan een boete, dan een voorwaardelijke schorsing en pas in laatste instantie een effectieve schorsing.'

Kan een reparatiedecreet op Vlaams niveau de internationale WADA-code opheffen? 'Sommigen zeggen 'de wet is de wet', maar daar bestaan verschillende interpretaties over', aldus Gennez.

Kunnen Wickmayer en Malisse nog profiteren van dat reparatiedecreet? 'We leggen er nu de laatste hand aan. Morgen stuur ik het naar mijn collega's en het is de bedoeling dat het binnen de twee weken wordt gestemd.'