De vertegenwoordigers van sp.a in Vlaams-Brabant gaan zich eensgezind inzetten voor de versterking van de partij in die provincie. Dat staat in een kort communiqué dat donderdag werd verspreid na afloop van een "constructief" onderhoud tussen sp.a-voorzitster Caroline Gennez en het bestuur van de Vlaamse socialisten in Vlaams-Brabant.

Het gesprek op het partijhoofdkwartier aan de Grasmarkt kwam er na de beslissing van voorzitster Gennez om het Vlaams-Brabantse boegbeeld Frank Vandenbroucke na de verkiezingen van 10 juni geen nieuwe ministerpost te geven in de Vlaamse regering. Die beslissing veroorzaakte onvrede bij de basis in Vlaams-Brabant. In een brief aan Gennez hadden de mandatarissen uit de provincie het over een miskenning van het kiesresultaat.

Het provinciale bestuur zakte donderdag af naar het partijhoofdkwartier. In een korte mededeling die na afloop werd rondgedeeld, ondertekend door Gennez, provinciaal voorzitter Bruno Tobback en provinciaal ondervoorzitter Else De Wachter, staat te lezen dat het gesprek "constructief" is verlopen en dat "de vertegenwoordigers van sp.a Vlaams-Brabant zich engageren om zich eensgezind in te zetten voor de versterking van onze partij in Vlaams-Brabant". De plooien lijken daarmee gladgestreken.