'Ik heb geen zin om van hoogmis naar hoogmis te fladderen, als het enkel is om het blazoen van de federale regering op te poetsen. Er moeten nu eens keuzes worden gemaakt.' Dat zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez, met het oog op de 'hoogmis' die premier Yves Leterme (CD&V) vrijdag in het Egmontplaleis op het getouw heeft gezet.

Alle regeringen van dit land komen er samen om in een zogenaamde agenda 2020 de krijtlijnen te trekken voor de toekomst van het land. Voor de Vlaamse regering neemt Ingrid Lieten (sp.a) de honneurs waar, nu Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) buiten strijd is na een val van zijn paard.

sense of urgency

sp.a-voorzitster Caroline Gennez grijpt deze kans met beide handen aan om de hervormingen die de sp.a wil doorvoeren op het voorplan te plaatsen, en zo ook het verschil te maken met de besluiteloosheid van de regering-Leterme. 'Natuurlijk willen we samenwerken om uit de crisis te geraken, maar dat de federale regering dan eerst uitvoert wat op de vorige hoogmis rond het samenwerkingsfederalisme is afgesproken', zet ze meteen de toon. 'De federale regering zou eens werk moeten maken van de beloofde verlaging van de btw voor de bouw van scholen: daar heb je nu een echte sense of urgency. En dat de federale regering ook eens werk maakt van haar plan tegen de armoede.'

dagjespolitiek

Maar daar kan het volgens Gennez niet bij blijven. 'We moeten ook de dagjespolitiek overstijgen. Er moeten eindelijk keuzes worden gemaakt om de economie te stimuleren', zegt de sp.a-voorzitster. 'Een eerste voorwaarde is dat we weer stabiele banken hebben, die voor de nodige kredietverstrekking kunnen instaan. Maar ondanks alle beloftes blinkt de federale regering terzake vooral uit in afwezigheid. Hoe zit het met het beteugelen van shortselling? Hoe zit het met het beknotten van de bonuscultuur? We zien er weinig van.'

Voorts moet volgens Gennez worden gewerkt van een serieuze hervorming van ons pensioenstelsel. 'Met het voorstel om gepensioneerden onbeperkt te laten bijverdienen, zullen we er niet komen', luidt het. 'We moeten er op korte termijn voor zorgen dat de ouderenpensioenen worden verhoogd, en op langere termijn zullen we de tweede pensioenpijler moeten uitbouwen. Die voorstellen van de sp.a zijn een wit- en groenboek samen.'

Om onze economie te stimuleren, moeten volgens Gennez de lasten op arbeid worden verlaagd. Ook dat vereist dat er keuzes worden gemaakt. De sp.a stelt voor een vermogenswinstbijdrage in te voeren.

En ook in het fiscaal beleid is het tijd om beslissingen te nemen, willen we onze economie weer op toerental krijgen, zegt Gennez. De sp.a stelt voor de notionele intrestaftrek meer af te stemmen op de kmo's, die belangrijk zijn in het creëren van banen.