Alvast de Vlaamse socialisten zijn het rondjesdraaien moe en bedanken voor het gesprek. "Voor ons is de kous af. Het is al langer duidelijk dat men niet wil kiezen voor een sociaal, progressief beleid", zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez.

Groen! gaat wel beleefd luisteren, zonder hoge verwachtingen. "Ik vind het een beetje raar dat er negen maanden na de verkiezingen nog informatierondes gehouden worden", meent voorzitster Mieke Vogels, "maar wij stellen ons constructief op en zullen gaan luisteren. Ik weet niet wat de vraag is, maar we zullen wel zien."

Officieel doet hij dat op verzoek van álle partijen in de regering, officieus echter vooral op verzoek van de Franstalige partijen. MR-voorzitter Didier Reynders had tussen de middag al aangekondigd dat hij tijdens zijn gesprekken eerder deze week bij Ecolo een bereidheid gezien had om te onderhandelen over regeringsdeelname. "Ze hebben natuurlijk hun voorwaarden", zo gaf zijn naaste omgeving nog mee, "maar die zijn wellicht niet onoverkomelijk."

Als de andere Franstalige partijen direct mee op die kar zijn gesprongen, is dat omdat regeringsdeelname van Ecolo voor iedereen voordelen biedt. Een eerste is dat zo alle formaties beneden de taalgrens mee in bad getrokken worden voor de staatshervorming en niemand daarvoor afgestraft wordt bij de regionale verkiezingen. Bovendien zou het Franstalige regeringsfront met 61 Kamerzetels tegen 42 een groter overwicht krijgen op de Vlamingen, die nu al de meerderheid niet halen in hun taalgroep.

Voor Didier Reynders in het bijzonder is zijn goede band met Ecolovoorzitter Jean-Michel Javaux een garantie dat hij niet alleen staat in de strijd tegen de PS van Elio Di Rupo en het cdH van Joëlle Milquet. Die laatste twee kunnen dan weer een stuk rustiger slapen met Ecolo in de regering dan in de oppositie. Dat zou alleen maar voor brokken zorgen op de linkerflank. De PS was zelfs bereid om ver te gaan. "Als er een kans bestaat dat Ecolo meedoet, zullen we dat niet stuk laten lopen op een ministerpost." De verwachting is namelijk dat Ecolo de klimaatminister zou opeisen, de post van PS'er Paul Magnette.

'Stoppen met spelletjes'

Di Rupo zei gisteren ook dat er zich een duidelijke tegenstelling aftekent tussen Vlamingen en Franstaligen. "Iedereen is van goede wil", zei hij, "maar noord en zuid hebben een andere mening over de uitbreiding van de regering." Voor Open Vld en de CD&V van Yves Leterme is het immers zogoed als uitgesloten dat er nog Vlaamse partijen bij komen. Caroline Gennez maakte zichzelf onmogelijk met haar pleidooi voor een olijfboomcoalitie zonder de liberalen, terwijl die laatste al zo gekant zijn tegen een klassieke tripartite. En zeker CD&V ziet een samengaan met het Groen! van Mieke Vogels niet zitten. "Dat zou me sterk verwonderen", zegt die. "Ik heb in elk geval nog geen enkel signaal ontvangen dat ze ons erbij willen."

Zo komt het dat zelfs de CD&V van Yves Leterme, ondanks diens informatierondje van vandaag, zijn uiterste best deed om de gesprekken met groenen en sp.a te downplayen. Er kan helemaal geen sprake zijn van regeringsonderhandelingen, luidt het. Hoogstens gaat het om informele contacten. "Als Ecolo erbij komt, zou dat het evenwicht alleen maar verstoren", stelt een goed geplaatste christendemocratische bron. "Nee, wellicht blijft de regeringssamenstelling wat ze is." Ook Open Vld reageert bijzonder sceptisch. In de Melssenstraat wordt het extra rondje van Leterme ronduit als "politiek niet haalbaar" omschreven. "Het wordt tijd om te stoppen met die spelletjes en ons eindelijk bezig te houden met de echte problemen van de mensen."

En dan is er nog de N-VA natuurlijk, die met een eventuele uitbreiding weer wat meer onder druk komt te staan. CD&V-voorzitter Etienne Schouppe riep de Vlaams-nationalisten nogmaals op toch toe te treden tot de regering, maar stuitte op een duidelijke weigering. "Er zijn geen nieuwe politieke feiten, dus er verandert niets aan onze opstelling", was de reactie daarop. Toen dan plots het nieuws kwam dat Leterme met Ecolo gaat praten, betekent dat ook dat N-VA bij een regeringsuitbreiding niet langer nodig is voor een tweederdemeerderheid. Maar bij N-VA zien ze dat hoogstens als een neveneffect, niet als een doelbewuste strategie van de kartelpartner. "Hij gaat het doen op verzoek van de Franstaligen."