De naam 'sp.a' verandert niet en toch weer wel: dat compromis werd bereikt na een urenlange vergadering van de socialistische partijtop, als antwoord op de beenharde kritiek van coryfeeën als Louis Tobback, Freddy Willockx en Willy Claes op voorzitter Caroline Gennez. Gennez wilde bij de overkomst van Bert Anciaux de naam sp.a veranderen van 'Socialistische Partij Anders' in 'Socialististen en Progressieven Anders'. Ze had dit niet duidelijk gecommuniceerd, en ze had Bert Anciaux zelf laten aankondigen dat de partij waar hij zich bij wilde aansluiten in 'ruil' voor die komst een prijs betaalde. Het protest was luid en wijdverbreid, en het gezag van Gennez taande uur na uur. Haar positie leek te wankelen.

"Uiteraard heb ik aan ontslag gedacht", zei ze gisteravond laat. "Maar ik voelde dat deze groep achter me stond en ik heb het vertrouwen gekregen." De groep, dat zijn de (ex-)ministers (Bruno Tobback, Renaat Landuyt, Peter Van Velthoven, Frank Vandenbroucke, Kathleen Van Brempt, Pascal Smet), de parlementaire (vice-)fractieleiders (Ludo Sannen, Dirk Van der Maelen), oud-voorzitters Johan Vande Lanotte en Patrick Janssens en coming man John Crombez.

Hoe nederig Gennez zich ook opstelde, ze kon zo rustig communiceren omdat ze haar slag grotendeels thuishaalde. Er komt geen nieuwe wettelijke naam voor de sp.a: die blijft Socialistische Partij Anders. Dat lijkt de belangrijkste toegift. Maar het ontlast haar ook van een hoop statutaire en juridische problemen bij een naamsverandering waarover vooraf blijkbaar onvoldoende was doorgedacht.

Nog een andere blijk van nederigheid: Gennez excuseert zich bij haar achterban voor de gebrekkige communicatie van de voorbije dagen. Of toch niet helemaal. Zijzelf heeft fout gecommuniceerd, maar ook Bert Anciaux, en zeker haar critici. "Er is de voorbije dagen veel gezeverd."

Tegelijk krijgt Caroline Gennez vooral haar zin. De sp.a zal zich immers niet meer profileren met de baseline 'Sociaal Progressief Alternatief' in haar communicatie, maar met 'Socialisten en Progressieven Anders'. Dat laatste is precies de nieuwe naam die Gennez wil. Een sp.a'er mag dus niet meer 'Socialisten en Progressieven' zéggen, maar hij of zij zal het voortaan wel altijd zién. Het is een compromis waarin zowel het protest als de leiding deels hun gelijk kregen, maar waarbij in de praktijk voorzitter Gennez haar plannen niet of amper moet terugschroeven.

Toch was het een taaie vergadering. De partijtop van de sp.a zat van vier uur in de namiddag tot bijna tien uur 's avonds in conclaaf bijeen om een antwoord te vinden op de opstoot aan negatieve reacties tegen naamswijziging van Gennez. Zo lijkt de eendracht voorlopig hersteld. Al zal die vandaag bevestigd moeten worden in een partijbureau, dat om 13 uur begint. Er zijn voorlopig geen plannen om de 'basis' hierover inspraak te geven in een echt partijcongres.