In de Commissie sport hield Caroline Gennez een pleidooi voor het uitbreiden van Open Stadion. “De clubs zien meer en meer de noodzaak in van community-werking. De Vlaamse Gemeenschap moet de werking van dergelijke projecten niet alleen ondersteunen, maar ook zorgen voor zo weinig mogelijk hindernissen”, aldus Caroline Gennez.

Het voetbal heeft een groot draagvlak, en dit schept kansen. De vzw Open stadion wil voetbalclubs stimuleren om een sociale rol te spelen. Vele clubs zetten zich nu al erg in om kansengroepen in onze samenleving te ondersteunen en de buurt bij hun werking te betrekken. Zowel Open stadion als de clubs worden hiervoor financieel gesteund door de Federale overheid, de Nationale Loterij en de Vlaamse Gemeenschap. Het project zit duidelijk in de lift. Toch ervaren zij nog heel wat hindernissen. De middelen worden slechts voor 1 jaar uitgereikt. Ieder jaar opnieuw moeten de deelnemende clubs bij de verschillende overheden een nieuwe aanvraag indienen. Zo kruipt er veel tijd en energie in het ronselen van geld en het beantwoorden van de verschillende aanvragen. Als lid van de commissie sport stelt Caroline Gennez dan ook voor om de budgetten toe te kennen voor meerdere jaren, uiteraard met tussentijdse evaluaties. Op die manier krijgt een project, gaande van taallessen in het stadion tot schoolsport, kansen om te groeien en kan de community-manager zich richten op het veldwerk.

 

Muyters, minister van sport, erkende de door Caroline Gennez aangehaalde problematiek en gaf mee dat Open Stadion momenteel word geëvalueerd. Na deze evaluatie zou dan bekeken worden of het mogelijk is om te werken met contracten die langer lopen dan een jaar.

 

Op vraag van Caroline Gennez wil de minister ook verder onderzoeken in welke mate dergelijke initiatieven binnen andere sporttakken een plaats kunnen krijgen.

 

Ze sloot af met het toelichten van het Open Stadion-project in haar stad, de vzw Hattrick. “Deze unieke samenwerking tussen Racing en KV Mechelen levert schitterend werk”, aldus Gennez, Schepen in Mechelen.  “Maar de lopende projecten kunnen nog meer resultaat boeken indien ze meer zekerheid hebben op langere termijn. Landen als Nederland en Engeland kunnen hierin een voorbeeld zijn.   Verder moet er onderzocht worden hoe we dergelijke initiatieven ook binnen andere sporttakken een plaats kunnen krijgen.”

 

Caroline Gennez was tevreden met het antwoord van de minister en verwacht snel resultaat.