2008 moet voor schepen van Economie Caroline Gennez (sp.a-Spirit) de veelbelovende start worden van het agentschap voor sociale economie. Iedereen die moeilijk aan de bak geraakt, hoopt ze met het initiatief aan de slag te krijgen. De schepen rekent op honderd jobs.

Naar de bijzondere aandacht voor kansengroepen en sociale economie gaat in 2008 afgerond 417.000 euro. Het nieuwe agentschap krijgt zijn stek in het voormalige sorteercentrum van De Post aan het Douaneplein, vlak bij Perron M. "Het zal de regulator zijn voor het aantrekken van bedrijven en initiatieven die een maatschappelijke meerwaarde beogen", stelt Gennez.

In eerste instantie hoopt ze op het creëren van werkgelegenheid voor laaggeschoolden, langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. "Het is de bedoeling dat ze op termijn kunnen doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt."

Voor enkele nieuwe initiatieven trekt de stad zelf alvast 275.000 euro uit. "Zo hebben wij een project om het openbaar domein van bedrijventerreinen aantrekkelijker te maken en eentje voor duurzame manuele onkruidbestrijding in ons park- en groenbeheer. Een ander project past in de uitbreiding van het aanbod aan buurtsport", besluit Caroline Gennez.