Op 8 maart presenteert Caroline Gennez (sp.a) haar visie op hoe haar partij moet veranderen. Bruno Tobback werkt met eigen denktank aan 'partijverfrissing'.

De raad van locale sp.a-voorzitters en secretarissen krijgt op 8 maart de primeur: hoe moet de partij er binnenkort uitzien? 'Ik werk met een groepje mensen aan de vernieuwing van de partij, we denken na over de problemen die we moeten aanpakken om de werking te verbeteren. We willen een voorstel neerleggen, een aanbod om de partij beter te organiseren en structureren', zegt Gennez. 'Het wordt sowieso een werk van lange adem, want we willen nadenken over hoe de partij beter kan werken, wat de fracties precies kunnen, en ook hoe de locale werking beter kan. Ook over de samenwerking in ons kartel met Spirit zal een voorstel worden geformuleerd', zegt Gennez. Binnen sp.a zijn ondertussen nog mensen bezig met 'partijverfrissing'. Het tegendeel zou, na de forse verkiezingsnederlaag op 10 juni verbazen. Initiatiefnemer van een denktank binnen de partij is ex-minister Bruno Tobback. Die bracht in augustus een groepje mensen samen met daarin Koen Pelleriaux, het hoofd van de studiedienst, en John Crombez, de voormalige kabinetschef van vicepremiers Johan Vande Lanotte en Freya Van den Bossche. Tegenwoordig heeft Crombez als fractiesecretaris van sp.a in de Kamer nog steeds veel invloed. Ook ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw schuift geregeld aan. De groep kwam een eerst keer samen op 8 augustus vorig jaar, vandaar dat sommigen de denktank al lachend 0808 doopten. 'Och, een naam, vaste leden of een agenda hebben we niet', zegt Tobback. Zoek er niet te veel achter, het is zeker niet de bedoeling om vanuit deze groep heel de partij te gaan vernieuwen, zoals de Tabasconota van Patrick Janssens of de Pro-actie van Steve Stevaert. De partij heeft nood aan intellectuele en inhoudelijke verfrissing. Daarom hebben we tot nu toe al een aantal progressieve denkers uitgenodigd om eens hun visie te komen geven.' Daarbij zijn onder meer de UGent professor Carl Devos, Tessa Vermeiren, de voormalige hoofdredactrice van Weekend Knack, en Fons Van Dyck, de directeur van het onderzoeksbureau think/BBDO. Tot juni 2007 werkte Van Dyck nog voor Open VLD. 'Niets aan de hand hoor, ik ben door dat groepje maandag uitgenodigd om mijn visie eens te komen geven, maar verder dan een open discussie gaat zoiets echt niet. Ik werk zeker niet voor sp.a, zegt Van Dyck.