Gelijke onderwijskansen voor alle Mechelaars, extra aandacht voor de zwakkeren, het verhogen van de kennis van het Nederlands, kleuters sneller naar school krijgen... Het zijn maar enkele punten uit het Onderwijsplan 2008-2012.

Voor dat plan legt Mechelen de komende vier jaar bijna een miljoen euro klaar. «Ons grondgebied telt maar liefst 53 scholen, met in totaal 18.000 leerlingen. Samen met andere leervormen zoals bijvoorbeeld het volwassenen- en kunstonderwijs, komen we op 38.000 lerenden in onze stad», zegt schepen van Onderwijs en Jeugd Caroline Gennez (sp.a). «We moeten onder meer ouders stimuleren om hun kleintjes sneller naar school te laten gaan. Ook de leerplichtcontrole moet beter, en we willen voorkomen dat leerlingen van school gaan zonder diploma. Verder willen we allochtone jongeren op verscheidene manieren stimuleren, onder andere door hun omgeving beter te begeleiden. De meeste achterstand loopt men immers niet op school, maar thuis op. En ook geld is vaak een pijnpunt. Daarom krijgt elke Mechelse leerling een toelage om te kunnen deelnemen aan uitstappen, zoals zee- of bosklassen.»