Voor Caroline Gennez moet Mechelen een bruisende stad worden, met plaats voor winkels, onderwijs en spel. In haar beleid kiest ze er resoluut voor om ondernemers te motiveren naar Mechelen te komen. Er is ook een belangrijke plaats voor jongeren.

Onder de noemer 'Werken in een duurzame, ondernemingsvriendelijke, jonge onderwijsstad' stelde schepen Caroline Gennez (sp.a) haar budgettering voor 2009 voor. De hoofdmoot gaat naar de uitwerking van het EFRO-project, waarbij een ondernemerschapcentrum in het midden van de stad wordt gecreëerd in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Voorts worden winkeliers op verschillende manieren gestimuleerd om zich in de binnenstad te vestigen. Zo is er een vestigingspremie voor ondernemers die naar de binnenstad komen en een gevelpremie voor mensen die hun gevel aanpassen in het teken van een commerciële activiteit. Verschillende sociale economieprojecten worden verder uitgewerkt, om ook de laaggeschoolden aan werk te helpen. Zo is er een samenwerking met de vzw Manus, die voor het groen in de gemeentelijke parken zal zorgen. Inwoners die energiebesparende ingrepen aan hun huis uitvoeren, krijgen hiervoor een extra premie.