De komende jaren zal er in Mechelen een actief onderwijsbeleid worden gevoerd. Dat kondigt Caroline Gennez, vanaf 2 januari Onderwijsschepen van de stad, aan. Een van de eerste zaken die het SP.A-boedbeeld wil realiseren, is een 'revolutionair kindvolgsysteem'. Dat moet toelaten de schoolloopbaan van elk afzonderlijk kind permanent te volgen. Bedoeling is om schoolcarrières die dreigen te ontsporen op de rails te houden.

De sleutel van het kindvolgsysteem ligt bij een betere uitwisseling tussen de stad en de scholen. Zo kan voor elke leerling een gepaste actie worden ondernomen. Typische knelpunten zijn bijvoorbeeld taal- en leerachterstand of spijbel- en antisociaal gedrag. Bedoeling is om op die manier schooluitval, definitieve uitsluiting en schoolshoppen tegen te gaan. «De achterstand van onze allochtone medeburgers is te groot en ontstaat vaak al in de kleuterschool. Dankzij het systeem zullen we kunnen opvolgen welke 3-jarigen nog niet zijn ingeschreven op school», geeft Gennez een voorbeeld.

Voor het pilootproject wil ze aankloppen bij partijgenoot Frank Vandenbroucke. De Vlaams minister van Onderwijs gaf recent nog zijn akkoord voor de uitbreiding van het project 'Probleemgedrag Op School'. Ook dat wil Gennez versterken. «Je hebt kinderen die in geen enkele school meer binnen mogen en zo het kind van de rekening worden.»

Maximumfactuur

Gennez wil uiteraard meer realiseren dan het kindvolgsysteem alleen. Ouders moeten nauwer worden betrokken bij de school van hun kind en het onderwijs moet beter aansluiten op de arbeidsmarkt. Daarnaast komen er nog een maximumfactuur voor ouders en een groot feest voor alle schoolkinderen op de laatste schooldag van het jaar.