Voor Caroline Gennez moet Mechelen een bruisende stad worden, met plaats voor winkels, onderwijs en spel.

Onder de noemer 'Werken in een duurzame, ondernemingsvriendelijke, jonge onderwijsstad', stelde schepen van Economie, Middenstand, Werk, Energie, Onderwijs en Jeugd Caroline Gennez (sp.a) haar budget voor 2009 voor.

De hoofdmoot gaat naar de uitwerking van het EFRO-project (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling), waarbij een ondernemerschapcentrum in het midden van de stad wordt gecreëerd in samenwerking met de Katholieke Hogeschool Mechelen.

Voorts worden winkeliers op verschillende manieren gestimuleerd om zich in de binnenstad te vestigen.

Zo is er een vestigingspremie voor ondernemers die naar de binnenstad van Mechelen komen en een gevelpremie voor mensen die hun gevel aanpassen in het teken van een commerciële activiteit.

Verschillende sociale economieprojecten worden voort uitgewerkt, om ook de laaggeschoolden aan werk te helpen. Zo is er een samenwerking met de vzw Manus, een buurtbeheerbedrijf dat voor het groen in de gemeentelijke parken zal zorgen.

Bovendien stapt de stad in een Fonds voor Reductie van de Globale Energiekost (FRGE). Inwoners die energiebesparende ingrepen aan hun huis uitvoeren, krijgen daarvoor een extra premie.

Met het oog op een nominatie als Jongerenhoofdstad van Europa 2011, investeert de stad nog in het jongerenmagazine Monk en worden enkele speeltuinen systematisch gerenoveerd.