Deze week werd een werkgever veroordeeld omdat het een 59-jarige kandidaat vanwege zijn leeftijd niet had uitgenodigd op een sollicitatiegesprek.

“Die uitspraak van de arbeidsrechtbank is een goed signaal”, zegt Resul Tapmaz. “Er kan niet worden gesold met anti-discriminatieregels. Het is schandalig dat je op basis van leeftijd wordt uitgesloten voor een job als je een geschikt profiel hebt. Discriminatie op de arbeidsmarkt tiert welig maar is zelden aan te tonen, daardoor blijft de antidiscriminatiewet te vaak dode letter.”

Vorig jaar startte de stad Gent al met praktijktests. “Uit onderzoek weten we dat zelfs het uitvoeren van praktijktests op zich discriminatie op de woninghuurmarkt kan terugdringen, nog los van sancties voor hardnekkige overtreders. Op dit moment organiseren we praktijktests op de arbeidsmarkt. We controleren met praktijktests of de contractanten van de stad Gent de antidiscriminatieclausule respecteren, De eerste tendensen tonen aan dat er ook bij het aanwervingsbeleid van de contractanten van de stad Gent sprake is van ongelijke behandeling.”