Reeds in 2013 werd hierover in de Gentse gemeenteraad een motie unaniem goedgekeurd. Sindsdien trekt en duwt sp.a aan dit voor Gent belangrijk dossier. Nu dient zich opnieuw een momentum aan bij de vastlegging van de investeringskalender van de spoorwegbeheerder voor de volgende 5 jaar. Onze mandatarissen zijn opnieuw bij de pinken, maar uit het antwoord van de N-VA minister aan Joris Vandenbroucke moet echter afgeleid worden dat dit investeringsdossier de laagste prioriteit in Vlaanderen krijgt toegewezen. Eerder gaf ook de federale minister van Mobiliteit op vraag van Karin Temmerman aan dat noch Infrabel, noch de NMBS echt enthousiast zijn om spoorlijn 204 voor passagiersvervoer effectief te realiseren.Nochtans hebben studies uitgewezen dat deze spoorlijn zo’n 10.000 wagens van de weg zou halen en dus zo ook van groot belang is voor het nieuwe mobiliteitsplan en de klimaatdoelstellingen in Gent. In de gemeenteraad beantwoordde de schepen van mobiliteit Filip Watteeuw de vele vragen hierover van gemeenteraadslid Sven Taeldeman. De schepen stelde duidelijk dat Gent niet betrokken is bij het besluitvormingsproces van de Infrabel-investeringskalender. “Een definitieve eindbeslissing is er echter nog niet. Er wordt daarnaast samen met de NMBS wel een samenwerking opgestart in functie van een potentieel onderzoek naar de stopplaatsen The Loop en Muide. Eind december is er ook een topoverleg Stad-NMBS. Hopelijk zullen dan alvast volgende verbeteringen kunnen aangekondigd worden: een extra piektrein op lijn 58 (Gent-Eeklo) in de ochtend- en avondspits, een nieuwe stoptreinverbinding tussen Lokeren en Gent met stop in Gentbrugge en een verbetering van het zaterdagaanbod op sommige lijnen, o.a. de verbinding met Eeklo”. Sven  Taeldeman noemt deze laatste intenties “hoopvol” ikv een voorstadsbediening, maar daarnaast wil sp.a met alle kracht ook blijven gaan voor lijn 204. “Nu geraken vele werknemers niet op hun werk in de haven, tenzij ze voor de duurdere en milieuonvriendelijke wagen kiezen. Het is ook hierdoor dat vacatures in de haven moeilijk kunnen ingevuld worden”. “sp.a Gent blijft dit alles nauwgezet opvolgen!” zegt Karin Temmerman die de realisatie van spoorlijn 204 opnieuw zal aankaarten als de minister deze week naar de Kamer komt.