Zij peilde naar een eventuele soortgelijke actie in Gent. ‘Is de Burgemeester de idee genegen en is het stadsbestuur geïnteresseerd om ook zo’n actie op touw te zetten? En welke initiatieven en preventieve maatregelen neemt de stad nu reeds inzake alcoholverbruik’, zo vroeg gemeenteraadslid Bouve. Burgemeester Termont beaamde dat dergelijke campagnes de mensen doen nadenken over hun alcoholverbruik. ‘Maar Gent heeft al een zeer goed uitgewerkt alcoholbeleid met diverse initiatieven inzake alcoholpreventie. Wij viseren alcoholmisbruik zowel bij concrete situaties (bv. uitgaan) als op langere termijn vanuit gezondheidsperspectief. Het is echter niet onze bedoeling matig alcoholverbruik te viseren of geheelonthouding te promoten. Wij hebben twee weken geleden van de VAD (Vereniging voor Alcohol en Drugs) vernomen dat zij op Vlaams niveau tegen begin 2017 een zelfde campagne aan het voorbereiden zijn. Vlaamse steden en gemeenten kunnen hierin mee instappen. Indien dit bredere kader er komt en er goede tools worden aangereikt zoals een degelijke website kunnen wij zeker bekijken of wij in Gent kunnen  meedoen. Gent zet echter reeds sterk in op alcoholpreventie, zowel algemeen als doelgroepgericht. Herinner u de lokale scan en de actie ‘Gent: drinkt wijs’ met het beeld van de zatte botten: een ludieke, niet-belerende boodschap’ zo stelde de Burgemeester. Benieuwd wat het uiteindelijke resultaat zal worden?