Het RUP moet ook moeilijkheden in de toekomst voorkomen én proactief inspelen op toekomstige stedenbouwkundige behoeften. Gent is de eerste stad in Vlaanderen die een gemeentelijk RUP opstelt rond één specifiek thema.

Het RUP heeft geen aaneengesloten plangebied. Er zijn 78 deelgebieden, verspreid over heel Gent. ‘Wonen’ vormt het gemeenschappelijke element. Als alles volgens planning verloopt, treedt het RUP in de zomer van 2017 in werking.

lees meer...