Volgens de overnachtingscijfers van de FOD Algemene Directie Statistiek, waren er in 2016 in Gent 998.620 overnachtingen. Dat is een daling van 5,5% t.o.v. 2015, maar vergeleken met andere kunststeden is dat slechts een beperkte afname. In het licht van de terroristische aanslagen in 2016 kunnen we stellen dat Gent het niet slecht deed op toeristisch vlak.

Het toeristische jaar 2016 startte goed: in januari zien we wel een lichte daling van 0,9% omdat we vergeleken met januari 2015, toen het Lichtfestival plaatsvond. In februari was er een sterke stijging met 9,7%. Na de aanslagen in Brussel van 22 maart daalde het aantal overnachtingen tot en met oktober. In die maand zien we een terugval van 16,6%. Vanaf november zien we het aantal overnachtingen opnieuw toenemen met 1,9%, in december al een groei van 7,7%.

In totaal daalden de overnachtingscijfers in 2016 met 5,5% ten opzichte van 2015. Toch kunnen we stellen dat Gent goed standhoudt in vergelijking met andere kunststeden. In Brugge zien we een daling van 11,6% en in Brussel zelfs 19,1%. Antwerpen kent een gelijkaardige daling als Gent, namelijk 5,6%.

In Gent waren er in 2016 557.112 aankomsten. Dat zijn slechts 9.000 aankomsten minder dan in 2015, of een beperkte daling van 1,6%. Er kwamen dus bijna evenveel toeristen, maar ze bleven minder lang. De gemiddelde verblijfsduur neemt met andere woorden verder af van 1,89 nachten in 2014, naar 1,87 in 2015 en 1,79 in 2016. Ook in de andere kunststeden neemt de gemiddelde verblijfsduur af.

Hotels waren de populairste overnachtingsvorm (75% van de overnachtingen), maar ook de jeugdverblijven / jeugdherbergen deden het goed met 10% van het totaal aantal overnachtingen. De cijfers tonen duidelijk aan dat de inspanningen van de stad lonen. Gent zet namelijk hard in op vakantieparticipatie voor en door jongeren. Deze samenwerking werpt vruchten af.


'We kunnen concluderen dat Gent het moeilijke jaar 2016 relatief goed heeft doorstaan, dat in vergelijking met een aantal andere Belgische steden. Bovendien laten de stijgingen naar het einde van het jaar toe veel goeds verhopen voor 2017. Het valt ook op dat het beleid om jeugd- en budgettoerisme te promoten zijn vruchten blijft afwerpen, hetgeen zelfs resulteerde in een lichte stijging in overnachtingen in jeugdverblijf en jeugdherbergen. De Stad Gent blijft ook in de toekomst samenwerken met alle partners om Gent als citytrip bestemming verder op de kaart te zetten.'

Annelies Storms, schepen van Toerisme


Voor het volledige persbericht: klik hier