Het Gentse college van burgemeester en schepenen keurde op 6 juli 2017 het resultaat van de selectieprocedure voor de stadsbouwmeester goed. Peter Vanden Abeele kwam als beste kandidaat uit de selectie. Peter is 38 jaar, ingenieur architect, stedenbouwkundig ontwerper en erkend ruimtelijk planner. Hij leidt momenteel met 2 vennoten een ontwerpbureau. Daarvoor deed hij onder andere ervaring op in het team van de Antwerpse stadsbouwmeester. In juni benoemde het Gentse stadsbestuur ook al de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent.

Eerste Gentse stadsbouwmeester

Het stadsbestuur zocht iemand met een duidelijke visie op de rol van stadsbouwmeester die staat voor het behoud, de verhoging en het borgen van de ruimtelijke kwaliteit in Gent in al zijn relevante aspecten. De stadsbouwmeester belichaamt het architectuurbeleid, staat mee in voor de selectie van ontwerpen, ontwerpers of ontwikkelaars en adviseert het college van burgemeester en schepenen bij beeldbepalende bouw- en ruimteprojecten.

Peter Vanden Abeele

Peter Vanden Abeele is architect en stedenbouwkundige van opleiding. Hij heeft de afgelopen 14 jaar een rijke en relevante ervaring opgedaan die hij kan inzetten in de functie van stadsbouwmeester.

Hij heeft eerder gewerkt in het team van de Antwerpse bouwmeester, leidt momenteel met 2 andere vennoten een ontwerpbureau en heeft een uitgebreide ervaring inzake procesbegeleiding en kwaliteitsbewaking.

Als gewezen voorzitter van de Gentse Kwaliteitskamer is hij erg vertrouwd met de uitdagingen van de stad en de werking van de diensten.

Kwaliteitskamer

Op 15 juni 2017 benoemde het Gentse stadsbestuur ook de leden van de vernieuwde Kwaliteitskamer Gent. De Kwaliteitskamer is de plaats waar het gesprek over de kwaliteit van geplande beeldbepalende bouwprojecten en publieke ruimte in Gent plaats kan vinden.

Een ambtelijke selectiecommissie (onder voorzitterschap van de adjunct van de stadsbouwmeester van Antwerpen) selecteerde zes leden, na een brede oproep voor kandidaten. Er werd gekozen voor een compacte, professionele kwaliteitskamer met zes externe deskundigen:

  • Jan Hamerlinck: Jan Hamerlinck is architect, met een bijzondere expertise in stadsontwikkeling, publieke ruimte en landschap.
  • Jan Mannaerts: Jan Mannaert is ir.-architect, geselecteerd voor expertisegebied architectuur met een aanvullende motivatie voor de expertises stedenbouw, landschappen en publieke ruimte.
  • Piet Minten: Piet Minten is gegradueerde in de Landschaps- en tuinarchitectuur, verkeerskundige, landschapsarchitectuur. Hij is ook Master in de Ruimtelijke Planning en Stedenbouw afstudeerrichting Landschapsarchitectuur en afstudeerrichting Stedenbouw.
  • Sabine Okkerse: Sabine Okkerse is ir.-architect. Haar architectenbureau is gespecialiseerd in restauratie, renovatie- en herbestemmingsprojecten van waardevol erfgoed. Dit omvat zowel beschermde monumenten als panden opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.
  •  Tania Vandenbussche: Tania Vandenbussche is architect en werkt sinds 1997 samen met architect Els Claessens. Hun portfolio omvat tal van klein- en grootschalige projecten, zowel nieuwbouw als renovaties.
  • Peter Vanden Abeele

Vervanger

Peter Vanden Abeele zal in zijn nieuwe functie als stadsbouwmeester de Kwaliteitskamer voorzitten. Daarom zal er voor hem een vervanger worden aangesteld in de Kwaliteitskamer. De leden van de Kwaliteitskamer kiezen een nieuw lid uit 5 al geselecteerde plaatsvervangers, op basis van de te vervangen expertise of ervaring.

Formele installatie

De formele installatie van de Kwaliteitskamer Gent wordt voorzien na de zomervakantie.

Thematische verruiming

Gent kiest bewust voor een thematische verruiming van de kwaliteitskamer met diverse stemmen rond de tafel: architectuur, stedenbouw, erfgoed, landschappen en publieke ruimte.

Diverse types projecten

Het stadsbestuur kiest naast een bredere thematische blik ook voor een brede kwaliteitskamer met diverse types van projecten op tafel. De kwaliteitskamer wil een plek zijn waar niet alleen bouwdossiers en erfgoeddossiers aan bod komen, maar waar ook plannen voor grotere masterplannen besproken kunnen worden, waar landschaps- of infrastructuurprojecten met stedelijke impact geadviseerd kunnen worden en waar bouwprojecten van de stedelijke overheid in meerdere fases geadviseerd kunnen worden.

Rol van de kamer

De rol van de kwaliteitskamer is om te bespreken, te discussiëren, en bouwheer en ontwerper te begeleiden en te ondersteunen én de stedelijke diensten en stadsbestuur te adviseren op basis van dit gesprek.