De komende jaren wil het Gentse stadsbestuur fors investeren in de bouw van nieuwe scholen. 

Net zoals in de rest van Vlaanderen, is de nood aan nieuwe scholen in Gent groot. Door de vele inspanningen van de voorbije jaren is er voor ieder kind een plaats op de basisschool, maar met de komst van nieuwe woonontwikkelingen wil de Stad nog een tandje bijsteken. 

Om die scholenbouw een duwtje in de rug te geven, neemt de Stad Gent - samen met de Stad Ninove – deel aan het DBFM-programma van de Vlaamse overheid. Deze alternatieve vorm van financiering zal leiden tot de bouw van drie nieuwe gebouwen, waarvan twee in Gent; één stadsgebouw met basisschool, crèche, buitenschoolse kinderopvang en een verenigingslokaal langs de Koningin Fabiolalaan en één stadsgebouw met basisschool, internaat en ruimtes voor jeugdwerking op het Henri Storyplein in Steenakker.

DBFM

Vlaanderen startte een grootschalige inhaalbeweging inzake schoolinfrastructuur via alternatieve financiering, beter bekend onder de naam DBFM (Design, Build, Finance en Maintain).

Het programma houdt in dat het ontwerp, de bouw, de financiering en het technisch onderhoud van een schoolgebouw door een private partner worden gedragen voor een periode van 30 jaar. Na de periode van 30 jaar wordt de schoolinfrastructuur eigendom van de stad.

Publiek-private samenwerking

Op 25 juni 2018 gaf de Stad Gent aan het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf de opdracht om de plaatsingsprocedure voor het DBFM-dossier voor deze cluster te begeleiden tot en met het afsluiten van de individuele contracten per school met de private partner. Deze procedure moet leiden tot het vinden van één private partner voor de cluster van drie scholen.

Drie projecten

Elke Decruynaere, Schepen van onderwijs, opvoeding en jeugd: 'In de cluster zitten drie projecten; twee in Gent en één in Ninove. De Gentse scholen en het internaat maken telkens deel uit van een stadsgebouw.

In deze projecten werken we volgens het principe van Brede School. Daarbij worden verschillende functies gecombineerd: onderwijs, kinderopvang, de jeugdwerking en het internaat. De vaste partners delen hun infrastructuur waar mogelijk en ook de buurt en verenigingen kunnen lokalen gebruiken. Daarnaast biedt het samenhuizen van deze partners ook een inhoudelijke meerwaarde.'

Stadsgebouw Koningin Fabiolalaan

Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen: 'Langs de Koningin Fabiolalaan komen er in het kader van het Project Gent Sint-Pieters ongeveer een 800-tal nieuwe woningen bij. Dat wordt een nieuwe thuis voor zo'n 2000 Gentenaars. Uiteraard voorzien we in zo'n stadsontwikkelingsproject ook bijkomende voorzieningen, die ook een pluspunt zijn voor de bestaande buurt: een nieuw wijkpark, maar ook een stadsgebouw met een school, crèche, kinderopvang en verenigingslokaal'


'Voor de kinderen die hier in de toekomst zullen wonen, maar ook voor de bestaande Rijsenbergbuurt, wordt er een nieuwe basisschool gebouwd voor 240 leerlingen. Daarnaast komt er ook een kinderdagverblijf voor 28 kinderen, een buitenschoolse kinderopvang voor 56 kinderen en verenigingslokalen voor o.a. jeugdwerking.'

Het nieuwe stadsgebouw zal een bruto vloeroppervlakte hebben van 4198 m², met een buitenruimte van ruim 2.000 m² groot. De investering voor dit stadsgebouw wordt geraamd op 8.250.000 euro waarvan 81,5% van de school wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

Stadsgebouw Henri Storyplein

Op het Henri Storyplein in Steenakker komt een nieuwe basisschool voor 88 kinderen met een internaat voor 58 kinderen en lokalen die ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden voor jeugd- en speelpleinwerking. Deze invulling past binnen de krijtlijnen van het masterplan dat voor het Henri Storyplein in de buurt Nieuw Gent wordt opgesteld.

De totale bruto vloeroppervlakte van dit gebouw zal 5.454 m² bedragen. De investering voor het internaat en de basisschool aan de Steenakker zal afgerond 10.700.000 euro bedragen. Daarbij wordt 71,5% van het internaat en 81,5% van de school gesubsidieerd.

Timing

Dit najaar zal Agion de selectieprocedure lanceren. Private partners die geïnteresseerd zijn, kunnen zich vanaf dan kandidaat stellen. Agion zal uit die kandidaten maximum vijf teams selecteren die door kunnen gaan naar de volgende fase. Deze selectiefase zal vermoedelijk begin volgend jaar afgerond zijn.