Tijdens de voorbije winterprik werd, ook ingevolge de verstrengde kraakwet, de winteropvang voor daklozen (in Gent goed voor 105 bedden) vervroegd in werking gezet. Toch blijven echter sommige dakloze mensen (de zogenaamde ‘zorgwekkende zorgmijders’) de warme opvang weigeren. De hulpverleners staan hier vrij machteloos. Vanuit deze vaststelling en met een aangekondigde nieuwe koudeprik voor de deur informeerde sp.a raadslid Guy Reynebeau naar de waakzaamheid van o.a. de politiepatrouilles en naar het aantal mensen die bewust nachtopvang weigeren.

Uit het antwoord van burgemeester Daniël Termont blijkt dat het probleem tijdens de koude wintermaanden extra aandacht krijgt van de politiediensten. Zij wijzen de daklozen op de mogelijke hulpverlening en volgen de problematiek op in nauw contact met CAW en de betrokken stadsdiensten. Zo kreeg de welgekende ‘zakkenman’ die normaal alle hulp weigert bijkomende warme kledij.

Bij overbezetting van de nachtopvang worden, mits het naleven van een aantal afspraken, daklozen ook toegelaten in het station. De daklozen moeten dan op de afgesproken locatie blijven, mogen geen alcohol drinken en drugs en sigaretten zijn verboden. De straathoekwerkers voorzien de daklozen van slaapzakken en dekens. 

Bij zorgwekkende situaties wordt beroep gedaan op de wachtdienst van de huisartsen. Wanneer er kinderen betrokken zijn wordt onverwijld contact genomen met politie en parket. Tijdens de nachtrondes van de straathoekwerkers werden er zo per nacht een 5 à 10 tal mensen aangetroffen in voertuigen, kelders, berghokken, wassalons, inkomhallen, enz...

Voor Guy Reynebeau is deze aanpak alvast geruststellend: "Gent laat mensen die hulp weigeren niet aan hun lot over. Er is blijvende aandacht voor zorgwekkende zorgvermijders met respect voor hun keuzevrijheid. Met dergelijke aanpak kunnen onnodige arrestaties en gedwongen opnames vermeden worden. En als kinderen worden aangetroffen in levensbedreigende situaties zoals extreme koude en de ouders weigeren om naar de nachtopvang te gaan, nemen onze diensten hun verantwoordelijkheid en is er contact met politie en parket. Ook dit is gerustellend.”