Op zondag 4 oktober gingen 360 geïnteresseerden in op de uitnodiging van de Stad Gent om het gebied rond de Oude Dokken beter te leren kennen. Onder een stralende zon voeren ze met de boot van Portus Ganda via de Dampoort doorheen de Oude Dokken en de Nieuwe Voorhaven. Professionele gidsen en medewerkers van de Dienst Wonen gaven uitleg over de woonprojecten die in dit gebied op stapel staan. Tegen het jaar 2020 komen er in de Oude Dokken zowat 1200 nieuwe wooneenheden, in de buurt van de Nieuwe Voorhaven zijn er zo’n 250 woningen gepland. Vervolgens ging het naar de site van de vroegere Acec-fabriek aan Dok Noord. Ook daar kregen de deelnemers tijdens een geleide wandeling uitleg over de reconversie die op deze site gepland is. Hier zijn de komende jaren ongeveer 200 nieuwe woningen voorzien.

Het initiatief paste in de Thuis in de Stad-campagne, waarmee de Vlaamse overheid de vele voordelen van wonen in de stad in de kijker wil zetten. Uiteraard doen we daar in Gent graag aan mee! We willen het wonen in onze stad alleszins zo aantrekkelijk mogelijk maken. In de eerste plaats zetten we in op de woonkwaliteit zelf. Iedereen moet op een kwalitatief hoogstaande én tegelijk betaalbare manier in Gent kunnen wonen. Zo investeren we met de stad Gent in renovatieprojecten, reiken we verschillende premies uit aan de bewoners en stimuleren we  eigenaars om hun woningen te verfraaien en aan te passen aan de noden van de tijd.

Naast renovatieprojecten is ook nieuwbouw een prioriteit in ons woonbeleid. De volgende tien jaar komen er in Gent maar liefst 9.000 nieuwe woningen bij. Daarbij vind ik het heel belanrijk dat er veel aandacht wordt besteed aan een voldoende gevarieerd aanbod op alle vlakken. We streven naar een evenwicht tussen koop- en huurwoningen, tussen appartementen en gezinswoningen en tussen sociale, private en budgetwoningen.

Maar kwaliteitsvol wonen, gaat over meer dan bakstenen alleen. Uit de recente woonstudie van de Stad Gent bleek dat de inwoners van Gent heel veel belang hechten aan hun woonomgeving. Voldoende groen, speelruimte voor de kinderen, veilige fietspaden en de bereikbaarheid van de wijk zijn factoren die mee de keuze van een woning bepalen. In onze woonprojecten schenken we hier dan ook heel veel aandacht aan.

Een andere bepalende factor bij die keuze is de aanwezigheid van publieke voorzieningen zoals scholen, crèches en sportinfrastructuur. Ook daar tracht de Stad op in te spelen, ook al is het uiteraard niet vanzelfsprekend zoiets binnen ieder project te realiseren.

Bij het project Oude Dokken spelen al deze factoren een belangrijke rol. Bij de 1200 woningen die er gepland zijn, horen er zowel appartementen als rijwoningen of huizen met tuin… Sowieso worden een project van deze omvang 20 procent sociale woningen gebouwd. Daarbovenop, typisch voor dit gebied, voorzien we ongeveer 30 ligplaatsen voor woonboten.

Om tegemoet te komen aan de wensen van jonge bewoners, die graag wonen in een aangename wijk met tal van mogeljikheden voor hun kinderen, hebben we centraal binnen het project Oude Dokken meteen een cluster van openbare voorzieningen gepland. Een wijkbibliotheek, een crèche, een buurtsporthal, een lager school… het is allemaal in één gebouw voorzien.

Uiteraard streven we binnen het project Oude Dokken ook al onze andere uitgangspunten rond wonen na: voldoende groen, aantrekkelijk en kindvriendelijk openbaar domein, veilige verkeersstromen… Door met al deze punten voortdurend rekening te houden, maken we van Gent een fantastische stad om in te wonen.

Ga zeker ook eens kijken op de website van Thuis in de Stad: www.thuisindestad.be