Het Gentse bestuursakkoord stelde al een aanpak voorop voor het Viaduct B401 dat nu, ter hoogte van het Zuidpark, de snelweg tot in het hart van de stad brengt. ‘Bedoeling is betere levenskwaliteit in de omliggende wijken te krijgen’, zegt sp.a-schepen voor stadsontwikkeling Sven Taeldeman. Als eerste stap stelt het stadsbestuur nu een studieteam aan dat een verkennend ruimtelijk onderzoek moet voeren. Het studieteam moet mogelijke toekomstscenario's voor het Viaduct B401 aan de wijken Ledeberg en Bellevue en in het Zuidpark onderzoeken.

Voor een betere leefbaarheid en duurzame mobiliteit 

Het Viaduct B401 verbindt de snelwegen E40 en E17 met de stadsring en zelfs rechtstreeks met het stadscentrum. Daarbij doorsnijdt het viaduct het stadsweefsel tussen de wijken Ledeberg en Bellevue en neemt het een grote hap uit het Zuidpark. ‘De Stad Gent wil al geruime tijd het Viaduct B401 aanpakken om stappen te zetten naar een duurzamere mobiliteit en een verbeterde levenskwaliteit in de omliggende wijken’, vertellen Sven Taeldeman en schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw. In het bestuursakkoord staat dit concreet omschreven als een afbraak van (een deel van) het Viaduct B401, een uitbreiding van het Zuidpark met de vrijgekomen ruimte en de bouw van een P&R met overstap naar snelle verbindingen naar de binnenstad.

Verkennend ruimtelijk onderzoek met oog voor participatie 

Het nu aangestelde studieteam zal een verkennend ruimtelijk onderzoek uitvoeren. Dit zoekt uit welke scenario’s mogelijk en wenselijk zijn voor de toekomst van het viaduct B401 en omgeving. Het studieteam zoekt hierbij de verschillende randvoorwaarden op, stelt onderzoeksvragen en schetst de mogelijkheden op zowel verkeerskundig al stedenbouwkundig niveau. ‘Uiteraard zal het team tijdens het traject gebruikers, bewoners, overheden, … opzoeken en bij dit project betrekken voor hun inbreng’, weet Sven Taeldeman.