Zondag is het weer zover. Voor de tweede maal vindt in Gent de autovrije zondag plaats. Thema dit jaar is ‘opgelucht’, uitlaatgassen zullen voor één dag verbannen worden en de stad kan eens diep ademhalen. Zowel op het Sint-Pieters, Woodrow Wilson en Veermanplein als in het Baudelo en Koning Albertpark gaan een hele reeks activiteiten door. Voor meer info verwijs ik graag naar de webpagina.

Zelf zal ik als kersvers ex-schepen van mobiliteit uiteraard ook aanwezig zijn. ’s Voormiddags kan je me vinden op één van de vele activiteiten en ’s namiddags neem ik ook zelf deel aan de fietstocht op de stadsring die om 16u30 vertrekt op het Sint-Pietersplein. Tot zondag!