Sinds 1 februari kunnen mensen zonder onderdak de klok rond gebruik maken van lockers in de Rembert Dodoensdreef, nabij het Baudelopark. Met het proefproject wil de Stad Gent dak- en thuislozen de kans geven hun spullen veilig en droog te bewaren.

De dertig ruime lockers komen er na overleg tussen schepen Resul Tapmaz en mensen uit de doelgroep. Tijdens die bijeenkomst bleek dat dak- en thuislozen hard nood hebben aan meer plaatsen waar ze hun materiaal veilig en droog kunnen bewaren.

"Een slaapzak en kledij veilig en droog houden kan heel wat gezondheidsproblemen vermijden en ongemakken besparen. Diefstal of verlies van belangrijke documenten zorgt er net voor dat mensen nog langer met dakloosheid worden geconfronteerd", zegt Tapmaz. "Daar wil de stad een antwoord op bieden.' Op termijn zullen de lockers onder een permanente luifel in het Baudelopark terechtkomen.

Een locker is gratis, strikt persoonlijk en wordt toegewezen voor een periode van maximaal drie maanden. De Dienst Outreachend Werken, MSOC, CAW Oost Vlaanderen, JAC Gent en de dienst Thuislozenzorg van het OCMW screenen de aanvragen en lichten het reglement toe.

het initiatief grondig geëvalueerd na een jaar. 'We willen met de mensen die de lockers gebruiken ook op zoek gaan naar structurele oplossingen', benadrukt Tapmaz 'Dit kan het duwtje zijn om hen uit de dakloosheid te krijgen. Het initiatief biedt zorgverleners ook extra kansen om in contact te treden met de doelgroep.'